Skip til primært indhold

COVID-19 og krig forsinker og fordyrer det nye OUH

Et enigt syddansk regionsråd har her til aften godkendt en aftale mellem regionen og totalentreprenøren OHPT om, at totalentreprenøren får udsat afleveringstidspunktet for det nye OUH med 12 måneder. OHPT står for at bygge størstedelen af det nye sygehus.

Billede af det nye OUH november 2022.

Region Syddanmarks nye universitetshospital i Odense, der bliver Danmarks største nybyggede sygehus, er for alvor ved at tage form. Sygehusets køkken, der er en del af sygehusets serviceby – nederst til venstre – er som det første på det nye sygehus taget i brug. Foto: Region Syddanmark

COVID-19 og krigen i Ukraine giver meget store udfordringer for byggerier overalt i verden med mangel på håndværkere på byggepladserne og usikre forsyninger af ofte dyrere byggematerialer. Disse udfordringer har også ramt byggeriet af det, der bliver Danmark største nybyggede sygehus, det nye universitetshospital i Odense.

For at få byggeriet sikkert i havn har Region Syddanmark indgået en aftale med Odense Hospital Project Team (OHPT) om, at de får udsat afleveringstidspunktet for den del af sygehuset, som totalentreprenøren står for, med 12 måneder. Den hidtidige aftale var, at OHPT skulle aflevere nøglerne til det nye OUH i perioden august 2023 til november 2023. Ifølge den nye aftale skal totalentreprenøren nu aflevere nøglerne til Region Syddanmark i perioden august til november 2024.

Et enigt syddansk regionsråd har her til aften godkendt aftalen.

Udefrakommende forhold fordyrer det nye OUH

Flere udefrakommende forhold som den generelle markedssituation, COVID-19 og krigen i Ukraine betyder også en merudgift for opførelsen af det nye universitetshospital.

Projektet holder sig dog fortsat inden for kvalitetsfondsprojektets økonomiske ramme på 8,6 mia. kr., når det gælder alle de forhold, som regionen kan påvirke. Som ved de andre kvalitetsfondsprojekter fik det nye OUH i sin tid udstukket en fast økonomisk ramme af regeringen, som ikke må overskrides.

Når det gælder merudgifter, som skyldes de udefrakommende forhold som COVID-19 og krig, arbejdes der på, at de bliver finansieret uden for kvalitetsfondsprojektets økonomiske ramme.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) siger:

”Alle, der står med et byggeri, har oplevet prisstigninger som følge af inflationen og mangel på byggematerialer. De samme udfordringer står vi med i forhold til det nye universitetshospital. Selve byggeriet har stået på i tre år, og det er nu meget tydeligt at fornemme, hvordan det nye sygehus kommer til at se ud. I Region Syddanmark vil vi gøre alt for at bygge det sygehus, vi hele tiden har arbejdet hen imod. Derfor har vi indgået en tillægsaftale med totalentreprenøren, der gør, at vi sammen kan nå godt i mål og få bygget et universitetshospital, der kan måle sig med de bedste sygehuse i Europa”. 

Regulering følger ikke faktisk prisudvikling

Den danske økonomi er i øjeblikket ramt af et højt inflationsniveau. Den prisregulering, som budgetterne for sygehusbyggeriet løbende justeres med fra statens side, følger dog langtfra den faktiske prisudvikling og dermed regionens faktiske udgifter.

Region Syddanmark forventer at få en merudgift på 310 mio. kr. som følge af dette. Det er et forhold, som hverken regionen eller OHPT har haft indflydelse på.

Som en del af aftalen mellem Region Syddanmark og OHPT kompenseres totalentreprenøren desuden med 177 mio. kr. for ekstra udgifter, som skyldes udefrakommende forhold. Hertil kommer blandt andet ekstraudgifter til byggestrøm på grund af højere energipriser.  

Samlet set vurderer regionen, at udgifterne til udefrakommende forhold udgør 542 mio. kr.

Ekstra udgifter søges finansieret uden for kvalitetsfondsrammen

Regeringen har i økonomiaftalen for 2023 åbnet for, at ekstraordinære udfordringer i konkrete projekter kan tages op med Sundhedsministeriet. Derfor arbejder Region Syddanmark på en endelig afklaring af finansiering af merudgifterne, når den nye regering har tid til at drøfte dette.

Formanden for Region Syddanmarks udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling, Karsten Uno Petersen (S), siger:

“Vi tager ansvar for alt det, vi har indflydelse på, men der er begivenheder i verden, vi ikke er herrer over. Vi håber – og tror på – at vi kan få en aftale med den nye sundhedsminister om at dække udgifterne til udefrakommende forhold uden for kvalitetsfondsrammen”.

Indflytningen bliver forsinket

Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvad forsinkelsen betyder for, hvornår de første patienter kan behandles på det nye universitetshospital. Som tingene ser ud lige nu, er forventningerne, at det i bedste fald kan ske sidst i 2025 – og alternativt i foråret 2026.

Stephanie Lose siger:

”Vi har forståelse for, at forsinkelsen vil give anledning til frustration blandt medarbejdere på OUH og i psykiatrien, der har glædet sig til at flytte ud på det nye sygehus. Mange har investeret meget tid i projektet, og rigtig mange arbejder i det daglige med midlertidige løsninger. De frustrationer deler vi som politikere. Den aftale, vi har indgået, er nødvendig for at få projektet i mål i en tid, hvor det i høj grad påvirkes af udefrakommende, uforudsete forhold”

Region Syddanmark har i byggefasen hidtil indgået to særskilte aftaler med OHPT, som blandt andet har indebåret en udsættelse af afleveringstidspunktet på grund af COVID-19 med samlet set ni måneder.

Karsten Uno Petersen siger:

”Vi er fortsat glade for samarbejdet med OHPT, og vi håber, at den tillægsaftale, vi nu har indgået, i fællesskab kan bringe os helt i mål. Vi har helt fra begyndelsen af projektet med det nye OUH optrådt ansvarligt inden for den økonomiske ramme. Vi har taget svære beslutninger undervejs for at sikre dette. Det gør vi også med denne aftale.”

Link til foto af det nye OUH.

APPFWU02V