Skip til primært indhold

Forretningsudvalget i Region Syddanmark anbefaler, at Regionsrådet afsætter ekstra penge til at styrke indsatsen i forhold til børn og unge, der skal i psykiatrisk behandling

En voldsom stigning i henvisninger af børn og unge til psykiatrisk behandling får nu regionens Forretningsudvalg til at anbefale Regionsrådet at styrke indsatsen over for børn og unge, der skal behandles hos privatpraktiserende psykiatere. Forretningsudvalget anbefaler, at der oprettes to nye ydernumre i stedet for det ene, som blev besluttet i foråret. Hvis Regionsrådet beslutter at oprette endnu et ydernummer, vil antallet af privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiatere i regionen fordobles til fire.

Henvisning af børn og unge til psykiatrisk behandling er steget markant efter Covid-19. I forhold til gruppen af børn og unge, der kan behandles hos en privatpraktiserende psykiater – og som ikke kræver akut behandling i sygehuspsykiatrien – er ventetiden på udredning i voldsom vækst. Region Syddanmark har to privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiatere, som begge praktiserer fra Odense. Hos dem er den gennemsnitlige ventetid på udredning steget fra 61 uger til 81 uger fra marts 2022 og til nu.

Der er således et enormt pres på Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Flere kvalificerede kandidater

Den 28. marts i år besluttede Regionsrådet at oprette et ydernummer på en børne- og ungdomspsykiater i den jyske del af regionen. Grunden til dette var, at Regionsrådet ønskede at gøre hjælpen mere tilgængelig for de patienter, som bor i den jyske del af regionen. Der var flere kvalificerede ansøgere til ydernummeret, og siden presset på specialet kun er blevet større siden beslutningen blev truffet i foråret, har Region Syddanmarks forretningsudvalg besluttet at lave en anbefaling til Regionsrådet om at oprette endnu et ydernummer.

Formand for Region Syddanmarks udvalget for det nære sundhedsvæsen Bo Libergren (V) siger:

- Ventetiderne på udredning inden for det børne- og ungdomspsykiatriske speciale er alt for lange. Fra politisk side har vi stor fokus på at nedbringe ventetiderne, og ligeledes gør psykiatrisygehuset et stort stykke arbejde for at børn og unge, som henvises, bliver udredt så hurtigt som muligt. Men opgaven kan ikke løses hurtigt nok med det setup, som vi har i dag.

Vi er i den heldige situation, at vi har fået ansøgninger fra flere kvalificerede kandidater til det ydernummer, som vi besluttede at oprette i foråret. Derfor har vi i Forretningsudvalget valgt at anbefale Regionsrådet, at afsætte flere midler og oprette endnu et ydernummer i Jylland, så vi ikke får én men to børne- og ungdomspsykiatere, ud over de to som vi allerede har i Odense.

På Forretningsudvalgets møde den 17. august blev det således besluttet at anbefale Regionsrådet at øge kapaciteten inden for det børne- og ungdomspsykiatriske speciale med yderligere et fuldtidsydernummer i den jyske del af regionen. Udgiften på ca. 2,5 mio. kr. i 2022 og 2023 søges finansieret via midler til afvikling af behandlingsefterslæbet i forbindelse med Covid-19.

Forretningsudvalget anbefaler yderligere, at finansieringen fra 2024 og frem sker ved at konvertere de midler, som er planlagt til et ydernummer i voksenpsykiatrien. Muligheden for et nyt ydernummer i voksenpsykiatri som konsekvens af konverteringen vurderes i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

APPFWU01V