Skip til primært indhold

Nu kan syddanskerne stemme på deres favorit til Frivillighedsprisen 2022

Som noget nyt kan syddanskerne nu via SMS stemme på deres favorit til Frivillighedsprisen 2022. Den af de seks nominerede, som får flest stemmer, er vinder af en ny pris, som hedder Publikumsprisen. De øvrige tre priser – hovedprisen og to sidepriser – kåres af en dommerkomité.

Mange syddanskere yder hver dag en frivillig indsats på regionens syghuse, sociale centre og andre steder i sundhedsvæsenet. Det er værdifuldt for både patienter og pårørende og supplerer den professionelle indsats på allerbedste måde.

Det er den indsats, regionen ønsker at sætte fokus på og takke for, når Frivillighedsprisen uddeles for sjette gang den 10. maj på Volkerts Fylke i Kolding.

Ny pris – Publikumsprisen

I år uddeler regionen for første gang en ny pris; Publikumsprisen på 10.000 kr. Den findes ved at syddanskerne vis SMS stemmer direkte på en af de seks kandidater i perioden fra 27. april til 5. maj.

Videoer med de seks kandidater kan ses på regionens hjemmeside

Stem på din favorit til Frivillighedsprisen (regionsyddanmark.dk). Her kan man også læse mere om SMS-afstemningen og Frivillighedsprisen 2022. 

Det er som de tidligere år en dommerkomité, der vælger vinderne af hovedprisen på 50.000 kr. og de to mindre priser på hver 10.000 kr.

Sådan stemmer man

Man kan stemme ved at sende en SMS til 1414 til almindelig SMS-takst og stemme på en af de seks kandidater ved at skrive: Friv1, Friv2, Friv3, Friv4, Friv5 eller Friv6.

Her er de seks kandidater 

Friv1: Susanne Olesen og Grete Rasmussen fra Handicapcenter Fyn. I deres fritid sørger medarbejdere fra centeret for, at borgerne kommer i svømmehal og får gode oplevelser med at svømme og lave vandaktiviteter. Det har de gjort i mange år.

Friv2: Kurt og Doris Hendriksen, Fyn. De åbner deres hjem for borgerne på Autismecenter Syddanmark i Kværndrup en gang om måneden, så de kan besøge dyrene på gården, køre traktor og hygge sig med frokost og eftermiddagskage.

Friv3: B3 Hjertemedicinsk afdeling, OUH, v. afdelingssygeplejerske Mette Marie Nordestgaard samt de mange frivillige på afdelingen. Afdelingen samarbejder med stort engagement med flere frivillige foreninger, blandt andet Ældresagen, Røde Kors og Hjerteforeningen, og de har flere frivillige indsatser som kortklub og jule- og nytårsaftensarrangementer.

Friv4: Røde Kors’ vågetjeneste på Kolding Sygehus. De sidste 10 år har vågerne fra Røde Kors været at finde på Kolding Sygehus. Vågerne støtter døende, der ikke har pårørende, eller aflaster pårørende i den sidste tid, så ingen skal dø alene.

Friv5: Hundeførerne i TrygFondens Besøgshundeordning, Vejle, Esbjerg og Odense. Besøgshundene kommer typisk hver eller hver anden uge på besøg på det psykiatriske afsnit, de er tilknyttet.

Friv6: Helteakademiet, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense. Helteakademiet er et tilbud til kronisk- og langtidssyge børn i alderen 5-14 år, som her kan få fodboldtræning og boldleg og et frirum fra sygdom en gang om ugen. Trænerne er frivillige ildsjæle, og Helteakademiet drives af Børneulykkesfonden.

Medlemmer af dommerkomitéen

Dommerkomitéen består af regionsrådsformand Stephanie Lose, regionsrådsmedlem Bente Gertz, socialdirektør Christian Schacht-Magnussen, Region Syddanmark, chefredaktør Rikke Bekker, Fyns Amts Avis, og repræsentanter fra regionens brugerråd; Gitte Stærk, Psoriasisforeningen (Kontaktforum for Handicap), Pernille Kristoffersen, Mødrehjælpen (Udsatterådet) og Rita Bruun, Nyreforeningen (Sundhedsbrugerrådet).

APPFWU02V