Skip til primært indhold

Region Syddanmark godkender opførelse af ny kræftrådgivning ved det nye OUH

Regionsrådet i Region Syddanmark har godkendt, at Kræftens Bekæmpelse også opfører et kræftrådgivningscenter på det nye OUH, som det også er tilfældet på OUH i dag. Kræftens Bekæmpelse skal leje grunden af regionen og stå for den daglige drift af kræftrådgivningen.

”Alle, der er berørt af kræft, er velkomne til at kigge forbi.” Sådan står der på hjemmesiden for den kræftrådgivning, Kræftens Bekæmpelse driver på Odense Universitetshospital i dag. Og når det nuværende sygehus flytter til sin nye adresse på det nye OUH, skal kræftrådgivningen flytte med – og bygges på en ny grund, som Kræftens Bekæmpelse kommer til at leje af regionen.

Det besluttede regionsrådet i Region Syddanmark på deres møde i dag, da de godkendte principper for opførelse, udleje og rammer for den nye kræftrådgivning på det nye OUH.

Formand for sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), siger:

- Det er meget glædeligt, at de gode erfaringer, vi har fra Kræftens Bekæmpelses  kræftrådgivning ved det nuværende OUH, videreføres på det nye OUH. Vi ved, at kræftpatienter og deres familie nogle gange kan have brug for en god snak, samvær eller få tid til eftertanke i et roligt hjørne, som ikke er på selve sygehuset. Samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse gør, at vi kan tilbyde patienter og pårørende et sted at finde ro og få hjælp og støtte både under og efter deres kræftforløb. Det ved vi er vigtigt for mange. 

Plads til dybe samtaler med rådgivere og et pusterum

Regionen indgik i 2011 en aftale med Kræftens Bekæmpelse om etablering af kræftrådgivningscentre tættere på kræftafdelingerne på Odense Universitetshospital og på Sygehus Lillebælt i Vejle. De blev indviet i 2013. Kræftrådgivningerne tilbyder, at patienter og pårørende, der er berørte af kræft, kan komme ind fra gaden og få en samtale med en rådgiver, deltage i en lang række forskellige aktiviteter, møde andre i samme situation, eller bare drikke en kop kaffe eller te.

Centret placeres tæt på kræftafdeling

Kræftrådgivningen på det nye OUH placeres nord for selve sygehuset tæt på kræftafdelingen og afdelingen for patienter med blodsygdomme.

Formand for anlægs- og innovationsudvalget, Karsten Uno Petersen (S) siger:

- Kræftrådgivningerne i Vejle og Odense har vist os at de udfylder en vigtig funktion, som med deres særlige arkitektur kan give patienter og pårørende et frirum og bidrage med en ekstra fornemmelse af ro og støtte. Vi ser frem til at forsætte det gode samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om den nye kræftrådgivning på det nye OUH. Samarbejdet betyder, at vi kan tilbyde kræftpatienter og deres pårørende et stærkt rådgivningstilbud i samspil med og tæt på deres behandling på det nye sygehus i flotte og afslappende rammer.

Når kræftrådgivningen på det nye OUH åbner, forventer regionen at leje sig ind i den kommende bygning, så træningstilbuddet ”Krop og Kræft” til patienter i kemoterapi kan fortsætte, som det er i dag. Derudover er det tanken, at det palliative team på det nye OUH også får til huse i kræftrådgivningen, som det også er tilfældet på Vejle Sygehus.

Illustration over, hvor den nye kræftrådgivning på det nye OUH kommer til at ligge:

Den nye kræftrådgivning på det nye OUH

Den nye kræftrådgivning på det nye OUH

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU02V