Skip til primært indhold

Brugte kontormøbler bliver førstevalg i Region Syddanmark

Genbrug er godt for miljøet. Derfor vil det fremover være brugte kontormøbler, som kommer til at pryde kontorene i regionshuset i Vejle. Dermed bliver Region Syddanmark den første offentlige arbejdsplads i Danmark, som gør brugt inventar til førstevalget.

Når gamle hæve-sænkeborde og kontorstole i regionshuset i Vejle skal skiftes ud, bliver der ikke købt nyt. Fremover bliver brugte møbler nemlig førsteprioritet, når regionshusets 700 medarbejdere skal have nye møbler til kontorene.

Det er brugte møbler i god stand og af samme karakter, som dem der normalt bliver købt, men som er blevet til overs hos andre virksomheder, der får nyt liv i regionshuset.

Regionsdirektør Jane Kraglund fortæller:

- Vi er en stor arbejdsplads, hvor vi skal gentænke vores forbrug af hensyn til miljøet, og vi skal til enhver tid overveje om, det giver mening at købe nyt. Derfor laver vi nu for første gang et samarbejde med en leverandør, som sikrer, at brugte møbler får nyt liv hos os. Det er et vigtigt skridt i at nå vores mål om at reducere regionens egen klimabelastning gennem grønne og bæredygtige indkøb.

- Som stor offentlig arbejdsplads er det vores ambition af være blandt de forreste i den grønne omstilling. Det gør vi blandt andet via vores klimahandleplaner og løbende via vores nye indkøbspolitik.

Hvert år bliver der i gennemsnit købt 100 nye skriveborde og 270 stole til kontorer, kantine mv i regionshuset.

En banebrydende partnerskabsaftale

Samarbejdsaftalen er indgået med leverandøren Holmris B8. Sustainability Director Steffen Max Høgh fortæller:

- Region Syddanmark melder sig forrest i resten af feltet på grønne offentlige indkøb ved at indgå en partnerskabsaftale, hvor de aktivt har taget stilling til, at de primært vil købe brugte møbler, så længe de kan dække deres behov. Hertil kommer, at eventuelle overskydende møbler fra regionen, vil gå til donation fremfor at blive smidt ud. Det er banebrydende og afgjort noget, vi kommer til at se mere til i nær fremtid.

- Som udgangspunkt er materialerne og produktion den største klima- og miljøbelastning ved et møbel. Mange tror, at det er transport, men det er en lille del i forhold til, hvad det koster at lave et møbel. Derfor er genbrug og istandsættelse af møbler utrolig vigtige redskaber i kampen mod klimaudfordringerne.

Møbler får længere levetid til gavn for klimaet

I 2020 fik Region Syddanmark en ny indkøbspolitik, som skulle sætte skub i den grønne omstilling. Den nye aftale om køb af genbrugsmøbler er et godt eksempel på, at der bliver sat handling bag ordene, fortæller indkøbschef Annette Bjørn:

- 75-85 pct. af regionens klimabelastning stammer fra indkøb af produkter, og derfor er grønne indkøb helt afgørende, hvis vi skal lykkes med at mindske vores klimaaftryk. Langt størstedelen af miljøbelastningen fra kontormøbler knytter sig til produktionen af møblerne. Ved at købe brugte møbler, kan de ressourcer, som møblerne er lavet af – fx træ, metal, plast og tekstiler – holdes i kredsløb i længere tid, og dermed sikrer vi, at ressourcerne kan blive brugt længst muligt. 

Fotos:

Pedel Henrik Bandholm Jacobsen, Civilingeniør med speciale i bæredygtigt design Nicoline Nørup Sillesen og Category Manager Ditte Nicolajsen, der står bag aftalen.

Fra Venstre: Pedel Henrik Bandholm Jacobsen, Civilingeniør med speciale i bæredygtigt design Nicoline Nørup Sillesen og Category Manager Ditte Nicolajsen, der står bag aftalen.

FN's verdensmål nr. 12 og 17.

FN's verdensmål nr. 12 og 17.

Fakta

Samarbejdsaftalen løber frem til juni 2022, hvor erfaringerne skal evalueres. Perioden skal bruges til at samle erfaringer med køb af brugte møbler herunder kvaliteten og udbudsmuligheder. Håbet er, at ordningen gøres permanent og på sigt kan udbredes til regionens sygehuse.

Køb af møbler til regionshuset i Vejle foregår efter følgende rangordning:

  1. Genbrug af egne møbler i huset
  2. Køb af brugte møbler
  3. Køb af nye møbler efter aftale

Udover at gavne miljøet vil den nye aftale også have socialøkonomiske gevinster. Når kontormøblerne trænger til en kærlig hånd, vil det være socialt udsatte borgere, som står for renoveringen.

Yderligere oplysninger

Regionsdirektør Jane Kraglund, Region Syddanmark.

Indkøbschef Annette Bjørn, Region Syddanmark, tlf. 29 20 16 24

Regionsdirektør

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU01V