Skip til primært indhold

Regionsrådet har fokus på parkeringsmuligheder ved det nye OUH

En ny analyse peger på, at der i 2030 vil være et større parkeringsbehov ved det nye OUH, end man i første omgang har arbejdet efter. Regionsrådet satte mandag skub i planerne for, hvordan man kan udvide parkeringskapaciteten.

Det nye OUH bliver et kæmpe stort hospital. Danmarks største helt nybyggede hospital på mere end 250.000 m2.

Det betyder mange patienter, og selvom der er gode muligheder for at komme til hospitalet med offentlig transport og på cykel, vil en stor del af patienterne formentligt komme i egen bil.

Det kræver parkeringspladser. En ny analyse viser, at det frem mod 2030 kommer til at kræve op til 4.400 parkeringspladser.

Karsten Uno Petersen (S), formand for Anlægs- og innovationsudvalget, siger:

- Når syddanskerne ankommer til det nye OUH, skal de selvfølgelig ikke ligge og cirkle rundt i lang tid for at finde en plads. Skal man på sygehuset, er man ofte syg eller nervøs over det, man skal ind til. Så dur det ikke, at man også er nervøs for, om man nu kan finde en plads. På regionsrådsmødet mandag godkendte regionsrådet, at der nu kan laves planer for, hvordan der kan skabes op til 1400 flere parkeringspladser på grunden.

Fremtidssikring af parkering

Parkeringsbehovet på det nye OUH er analyseret over flere omgange.

I 2010 blev det fastsat, at der skulle etableres 3.000 parkeringspladser på det nye OUH.

I 2012 blev der udført en ny analyse, der estimerede, at der var behov for 3.640 pladser i 2020. Den nye analyse var dog behæftet med stor usikkerhed. Derfor førte den ikke til, at det blev ændret i projektet. De oprindelige 3.000 p-pladser var allerede en del flere end antallet af p-pladser på det nuværende OUH, der i 2012 havde 2.400 pladser.

Den seneste analyse, som regionsrådet nu har kigget på, vurderer på behovet ud fra forskellige beregningsmodeller og kigger frem mod 2030. For alle beregningsmodeller gælder, at de alle vurderer behovet til at være mere end 4000 pladser, og det anbefales, at man arbejder ud fra et behov på 4400 pladser i 2030 med de usikkerheder, der fortsat er. 

Karsten Uno Petersen siger:

- Fremtiden er svær at spå om, men nu har vi en gennemarbejdet analyse, der er et solidt udgangspunkt. Derfor sætter vi gang i arbejdet, der skal se på, hvordan vi så får etableret de parkeringspladser bedst muligt. Den kollektive trafik og cyklismen på det nye OUH skal selvfølgelig fremmes mest muligt, men uanset dette forventer vi fortsat et større parkeringsbehov i fremtiden. Det er den fremtid, vi forsøger at vise rettidig omhu i forhold til.

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Karsten Uno Petersen, Anlægs- og innovationsudvalget, Region Syddanmark, telefon 21 63 11 93

Udvalgsformand for Anlægs- og innovationsudvalget i Region Syddanmark

APPFWU02V