Skip til primært indhold

Status på COVID-19-vaccination i Region Syddanmark

Region Syddanmark vil løbende orientere om status på COVID-19-vaccinernes udrulning i regionen. Dette er status for uge 12.

Region Syddanmark har modtaget 31.800 doser vaccine mod COVID-19 til brug i uge 12 og 13.

 • Pfizer/BioNTech har leveret 23.400 doser 25. marts.
 • Moderna har leveret 8.400 doser 26. marts.

Hvordan fordeles vaccinerne?

Begge vacciner vil blive brugt til:

 • Færdigvaccination af borgere over 85 år og borgere over 65 år, der får personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet.
 • Vaccination af borgere i målgruppe 5, 6 og 7. Grupperne består af borgere med særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, uundværlige pårørende til borgere med særlig øget risiko og borgere i aldersgruppen 80-84 år.
 • De første vaccinationer af målgruppe 8, som er borgere mellem 75 og 79 år. De ældste årgange inviteres først.

Hvor langt er Region Syddanmark med vaccinerne?

Den seneste uges leverance på 18.720 vaccinedoser fra Pfizer/BioNTech blev brugt til borgere over 85 år, borgere over 65 år, der får personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet, og borgere med særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 samt borgere i målgruppe 7 - mellem 80 og 84 år.

Status pr. 26. marts 2021 for 1,2 mio. syddanskere

 • Region Syddanmark har modtaget 31.800 doser vaccine mod COVID-19 i uge 12.
 • Doserne er 23.400 fra Pfizer/BioNTech og 8.400 doser fra Moderna.
 • 143.329 syddanskere har fået første vaccination. Det svarer til 11,7 pct. af regionens befolkning.
 • 71.675 syddanskere har fået anden vaccination og er færdigvaccinerede.
 • 59 pct. af personalet på sundheds- og ældreområdet på sygehuse, hos kommuner, i praksis og i ambulancerne har fået første vaccination.
 • 28 pct. af personalet på sundheds- og ældreområdet på sygehuse, hos kommuner, i praksis og i ambulancerne har fået anden vaccination og er færdigvaccinerede.
 • Region Syddanmark har modtaget i alt 244.985 doser COVID-19-vaccine.

Kilde: Statens Serum Institut

APPFWU02V