Skip til primært indhold

Psykiatri- og socialudvalget bakker op om plan for psykiatrien i Aabenraa

En række sager fra Aabenraa om patient- og pårørendeoplevelser og arbejdsmiljø har over en periode medført en række initiativer, der skal rette op på problemerne. Psykiatri- og socialudvalget er i tæt dialog med psykiatriledelsen, er løbende blevet godt orienteret og har tiltro til, at ledelsens initiativer og handleplaner vil virke.

Psykiatri- og socialudvalget har den seneste tid fulgt udviklingen i voksenpsykiatrien i Aabenraa tæt. På udvalgsmødet den 27. maj 2021 fik udvalget præsenteret en status på den handleplan, som er iværksat for at rette op på udfordringerne.

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF) fortæller, at udvalget løbende er blevet godt orienteret og bakker op om, at de samlede initiativer vil kunne medvirke til en positiv forandring:

- Vi følger løbende udviklingen i psykiatrien, men har henover de seneste måneder fulgt udviklingen i voksenpsykiatrien særligt tæt. Der har været tilkendegivelser fra patienter, pårørende og medarbejdere, og vi lytter og tager tilkendegivelserne meget alvorligt. Der er helt klart ting, der kan gøres bedre, og vores ambition for psykiatrien er ikke indfriet alle steder.

- Vi gennemgik på onsdagens udvalgsmøde planerne for voksenpsykiatrien. Den nye afdelingsledelse har sammen med psykiatriledelsen en stor og vanskelig opgave, som vi fuldt ud bakker dem op i og bidrager til, hvor vi kan. Og vi tror på, at vi med de iværksatte initiativer er på rette vej. Vi håber, at det kan være med til at sikre den tillid, der skal være mellem ledere og medarbejdere, så problemerne kan løses i hverdagen.

- Problemerne skal løses i et tæt samspil mellem ledelse og medarbejdere. Vi er derfor meget tilfredse med, at de initiativer, der er sat i gang, understøtter dette samspil. Vi vil gerne anerkende medarbejderne for at ”trække i arbejdstøjet” og være med til at finde gode og fremadrettede løsninger.

Udvalget peger i forlængelse heraf blandt andet på sidemandsoplæring, rekruttering og fastholdelse, etableringen af et sikkerhedsudvalg og et arbejde med kulturen som interessante punkter.

På udvalgsmødet blev der også givet en præsentation af de initiativer, der over en længere periode har været igangsat i børne- og ungepsykiatrien som opfølgning på arbejdsmiljøudfordringer. Udvalgsformanden noterer sig:

- Vi er tilfredse med den orientering, der blev givet i forhold til de udfordringer, der er og har været på børne- og ungepsykiatrien.

- Vi noterer os, at der fortsat er områder, der skal arbejdes med, men der er også steder, hvor der har været en rigtig god udvikling. Dette har bl.a. senest resulteret i, at sekretærgruppen i børne- og ungdomspsykiatrien i Aabenraa er tildelt psykiatrisygehusets arbejdsmiljøpris for deres arbejde med at fremme trivsel og nedbringe sygefravær.

Opfølgning og løbende orientering til udvalget

Over den kommende tid vil udvalget løbende blive orienteret om fremdriften, og selvom alle helst ser en hurtig løsning, så anerkender formanden, at problemerne vil tage nogen tid at få løst:

- Det tager tid at få alle initiativerne til at virke, og det skal vi, ledelsen og medarbejderne have forståelse for. Men vi skal sikre os, at vi hele tiden bevæger os i den rigtige retning, og derfor har udvalget bedt om at blive holdt løbende orienteret om fremdriften. Vi glæder os derfor rigtig meget over en tilbagemelding fra ledelsens møde med de faglige organisationer torsdag, hvor der blev givet positive tilkendegivelser på de ting, som er igangsat. Der er dog fortsat et stykke vej, inden målet er nået.

Styrelsen for Patientsikkerhed har varslet et tilsynsbesøg i både voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien i Aabenraa onsdag 2. juni 2021.

Udvalgsformanden siger:

- Vi ser frem til det varslede tilsynsbesøg, da der her bliver lavet en ekstern gennemgang af patientsikkerheden. Der er altid god læring i at få eksterne øjne på vores praksis.

APPFWU02V