Skip til primært indhold

Region Syddanmark har fået styr på ventetiden på høreområdet

I 2018 vedtog regionsrådet i Region Syddanmark en handleplan, der skulle nedbringe ventetiderne på høreapparatsbehandling i regionen. Over de seneste tre år er ventetiderne faldet støt på regionens fire sygehuse. For at nedbringe ventetiden yderligere vil patienter, der skal vente mere end tre måneder på sygehusene, nu automatisk blive tilbudt hurtigere tid på den regionale høreklinik i Sønderborg.

I 2018 lå ventetiden for syddanskere, der ventede på at få undersøgt hørelsen i Region Syddanmark og måske få høreapparat, et sted mellem ét og to år.

Politikerne i regionsrådet igangsatte derfor en handlingsplan for at nedbringe ventetiderne på høreområdet i Region Syddanmark. Den plan har båret frugt – også selvom ventetiderne i en kort periode blev øget i 2020 på grund af coronapandemien.

Faldende ventetid

Ventetiden på regionens fire høreklinikker er igennem de seneste tre år nedbragt markant, så de nu ligger på 2-16 uger, afhængigt af, hvor borgeren skal undersøges. I august 2020 lå det tal på 10-37 uger, og i 2018 lå tallet på 59-121 uger.

Formand for Sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S) glæder sig over de flotte tal:

- På vegne af hele Sundhedsudvalget kan jeg kun udtrykke min største glæde og ros til vores medarbejdere på sygehusene for den markante reduktion, der har været i ventetiderne på vores høreklinikker, siden vi fra politisk side satte handlingsplanen i gang i 2018. Det har været meget glædeligt at følge den dedikerede indsats, medarbejdere på sygehusene har leveret hele vejen. At vi i dag står med ventetider, der er helt ned til to uger, er meget imponerende og i høj grad medarbejdernes fortjeneste.

Ventetid forkortes yderligere

På Odense Universitetshospital og Vejle Sygehus er der dog stadig omkring 200 patienter, der har udsigt til at skulle vente mere end 3-6 måneder på behandling.

Sundhedsudvalget i Region Syddanmark anbefaler derfor, at patienter med udsigt til mere end tre måneders ventetid til behandling på deres lokale sygehus i stedet automatisk bliver tilbudt en tid på regionens høreklinik i Sønderborg i deres indkaldelsesbrev. Høreklinikken i Sønderborg er en af regionens garantiklinikker. Klinikken er udpeget til at modtage patienter, der ønsker at få deres ret til udredning opfyldt, hvis ikke det sygehus, man primært er henvist til, kan. Forslaget sendes nu videre til godkendelse i regionsrådet.

Poul-Erik Svendsen udtaler:

- Jeg er rigtig glad for, at patienter, som skal vente mere end tre måneder andre steder, nu vil blive tilbud tid i Sønderborg. På den måde sænker vi både ventetiden for den enkelte patient og holder den samlede ventetid nede på tværs af regionen.

Fakta

Ventetid til høreundersøgelser i Region Syddanmark i april 2021:

  • Odense (Odense Universitetshospital): 16 uger (faldet fra 121 uger i april 2018)
  • Vejle (Sygehus Lillebælt): 16 uger (faldet fra 123 uger i april 2018)
  • Sønderborg (Sygehus Sønderjylland): 4 uger (faldet fra 59 uger i april 2018)
  • Esbjerg (Sydvestjysk Sygehus): 2 uger (faldet fra 72 uger i april 2018) 


Regionsrådets medlemmer, se kontaktoplysninger her.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V