Skip til primært indhold

Fejringen af Genforeningen tager revanche i hele regionen

Efter et år med corona, afstand og lukkede grænser vækker det glæde i Region Syddanmark, at fejringen af Genforeningen nu kan genoptages. Regionen har givet økonomisk støtte til en lang række arrangementer, der hen over sommeren og efteråret sætter fokus på sammenhold, fællesskab og fredelig sameksistens i det dansk-tyske grænseland.

Sidste år satte corona en kæp i hjulet for mange af de planlagte markeringer af 100-året for Genforeningen, men nu, hvor forsamlingsrestriktionerne er blevet lempet, kan fejringen gå i gang igen i hele regionen.

En række af de genforeningsarrangementer, der bliver gennemført hen over både sommer og efterår, er støttet af Region Syddanmark. Det gælder f.eks. de tre store arrangementer ”Folkefesten i Sønderborg”, ”Sangen genforener 2020” og ”Folkemøde i Ribe”, der tilsammen har modtaget knap 2 mio. kr. fra regionens kulturpulje. Arrangementerne er justeret og tilpasset corona-situationen.

Dronningen besøger Sønderjylland 13. juni

Højdepunktet bliver Folkefesten i Sønderborg 13. juni med deltagelse af H.M. Dronningen. Arrangementet starter med en kort ceremoni på Dybbøl Banke og slutter med show på Alsion med officielle taler og underholdning.

Sammen med Sønderborg Kommune er staten og Region Syddanmark medværter, og fra Region Syddanmark deltager regionsrådsformand Stephanie Lose (V), 1. næstformand Poul-Erik Svendsen (S), 2. næstformand Thies Mathiasen (DF), formand for Udvalget for regional udvikling Søren Rasmussen (DF) og næstformand for Udvalget for regional udvikling Preben Jensen, der er særlig repræsentant for dansk-tysk samarbejde.

I løbet af dagen vil H.M. Dronningen besøge flere steder i Sønderjylland, bl.a. den gamle grænse ved Frederikshøj syd for Kolding, Haderslev Domkirke og Folkehjem i Aabenraa, hvor en ny genforeningspark står klar. 

Regionrådsformand og medlem af Præsidiet for Markeringen af 100-året for Genforeningen, Stephanie Lose (V), glæder sig over, at fejringen af Genforeningen kan genoptages:

- Vi står også i dag – 101 år efter – på skulderne af dem, der ved valget i 1920 afgjorde, at Sønderjylland skulle genforenes med Danmark. Jeg glæder mig til sammen med Hendes Majestæt Dronningen at besøge den gamle grænse ved Frederikshøj og Sønderborg, hvor man også markerede Genforeningen med folkefest i 1920. Efter et år med corona, afstand, afsavn og lukkede grænser er jeg glad for, at fejringen af Genforeningen nu tager revanche, så vi kan fejre det, vi er rundet af. Vi har brug for at føle samhørighed og hylde fællesskabet og den åbne og tillidsfulde sameksistens, som vi i dag sætter så stor pris på i det dansk-tyske grænseland, og som har formet vores landsdel.

Arrangementet ”Sangen genforener 2020” gennemføres på Skamlingsbanken 14. august, mens ”Folkemødet i Ribe” gennemføres 14.-17. oktober.

Genforeningen bliver fejret lokalt i hele regionen

Regionen har også støttet en række mindre, lokale genforeningsarrangementer, og det glæder formand for Udvalget for regional udvikling Søren Rasmussen (DF) at det er lykkedes mange af dem at finde nye datoer.

- Sidste år blev fejringen af 100-året for Genforeningen ikke, som vi havde håbet på grund af corona. Mange lokale foreninger og ildsjæle var nødt til at aflyse eller udskyde de spændende kulturbegivenheder, som de havde brugt mange kræfter på at planlægge. Derfor kan vi med rette sige, at vi har noget til gode, og jeg vil gerne sende en tak til de mange lokale arrangører, foreninger og kommuner, der nu gør det muligt, at vi med lidt forsinkelse kan markere en af Danmarks vigtigste historiske begivenheder i hele regionen.

Også Preben Jensen (V), næstformand for Udvalget for regional udvikling og særlig repræsentant for det dansk-tysk samarbejde glæder sig over fejringen af Genforeningen i grænselandet:

- Under corona blev landegrænsen mellem Danmark og Tyskland lukket, og det var en uvant situation i grænselandet. For både på tysk og dansk side er vi vant til at benytte hinandens indkøbsmuligheder, spisesteder og gå til kulturelle arrangementer uden at skænke det en tanke, at vi krydser grænsen. For mig er fejringen af Genforeningen derfor også en hyldest til det gode naboskab, det grænseoverskridende samarbejde og ikke mindst de nære relationer, der i dag findes på kryds og tværs i grænseområdet.

Fakta og datoer for genforeningsarrangementer støttet af Region Syddanmark

Frem til 6. juni kan man til DGI Stafet bruge sine gå-og løbesko på ruter langs grænsen i dag og for 101 år siden. 13. juni er der genforeningsfest i Christiansfeld, og i dagene 11.-13. juni er der musik- og lysevent i Tyrstrup Kirke. 26. juni bliver Genforeningen fortalt gennem Danmarks Største Cykelløb fra den nuværende grænse til den gamle grænse ved Christiansfeld.

Er man til kager, kan man glæde sig til Sønderjysk kagefestival i Tønder 28. august. Jelling danner 17.-18. september ramme for en moderne folkefest, og i november kan man opleve Kalejdoskop – en forestilling med teater, musik, ballet og billedkunst, som Tønder Kulturskole og Kreismusikschule Nordfriesland står bag.

Regionen har i alt støttet de lokale arrangementer med godt 3 mio. kr.

På hjemmesiden www.genforeningen2020.dk kan man finde et opdateret program og yderligere oplysninger om de kommende Genforeningsarrangementer.
 

Regionsrådets medlemmer, se kontaktoplysninger her.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V