Skip til primært indhold

Status på COVID-19-vaccination i Region Syddanmark

Region Syddanmark vil løbende orientere om status på COVID-19-vaccinernes udrulning i regionen. Dette er den første status.

Region Syddanmark modtager 4. og 5. februar 14.800 doser vaccine mod COVID-19. Vaccinerne fra Pfizer/BioNTech ankommer 4. februar og vaccinerne fra Moderna ankommer 5. februar.

De vil i den kommende uge blive brugt til at vaccinere endnu flere af de mest sårbare og ældre syddanskere, så risikoen for, at de bliver syge med coronavirus, sænkes så meget som muligt.

Hvordan fordeles vaccinerne?

Vaccinerne vil først og fremmest blive brugt til genvaccination. Det vil sige anden vaccination til beboere på plejecentre, borgere over 65 år, der får personlig pleje og praktisk hjælp, og særligt sårbare borgere, som risikerer et alvorligt forløb med COVID-19. Nogle af vaccinerne vil også gå til sundhedspersonale, som skal genvaccineres.

De mange genvaccinationer vil få betydning for nogle af de særligt udvalgte borgere, som allerede har modtaget en invitation til første vaccine. Sammen med de leveringsvanskeligheder, regionen oplever, vil disse borgere desværre opleve, at de ikke kan booke tid til vaccine, før der kommer flere vacciner i de kommende uger.

Den eneste nye målgruppe, der begynder at modtage invitationer til første vaccine i uge 6, er borgere over 85 år. De ældste årgange vil blive inviteret først. Det vil sige dem over 92 år. 

Regionen modtager ca. 1.500 vacciner til målgruppen i denne omgang. Der står i invitationen, som sendes til borgerens digitale postkasse eller som fysisk brev, hvordan man skal booke tid, samt hvordan man via kommunen eller regionens call-center kan få hjælp til transport og tidsbooking.

Regionen sætter fortsat nyvaccinationer af medarbejdere på pause i uge 5 og 6. Dog kan enkelte medarbejdere, der er i størst risiko for smitte, og som endnu ikke har fået en vaccination, blive vaccineret, hvis der bliver enkelte vacciner tilovers, fordi der kan hentes flere ud af glasset end forventet.

Hvor langt er Region Syddanmark med vaccinerne?

Region Syddanmark har ligesom de øvrige regioner haft fokus på at vaccinere de mest udsatte borgere, herunder beboere på regionens plejecentre. Sidste uges leverance (uge 4) på 14.040 vaccinedoser blev derfor primært brugt til at genvaccinere beboere på regionens 234 plejecentre.

Fra 27. december 2020 til 8. januar 2021 fik alle beboere på Region Syddanmarks plejecentre, som ønskede det, deres første vaccinestik. Godt 93 pct. af beboerne (8.043 borgere) valgte at tage imod tilbuddet om vaccination. 80 pct. af målgruppen er nu færdigvaccineret.

Status pr. 4. februar 2021 for 1,2 mio. syddanskere

• Region Syddanmark modtager 4. og 5. februar 14.800 doser vaccine mod COVID-19. Vaccinerne fra Pfizer/BioNTech ankommer 4. februar og vaccinerne fra Moderna ankommer den 5. februar

• Regionen modtager 11.700 vacciner fra Pfizer/BioNTech og 3.100 fra Moderna.
Vaccinerne fra Pfizer/BioNTech vil primært blive brugt til genvaccination af beboere på plejecentre, borgere over 65 år, der får personlig pleje og praktisk hjælp, særligt sårbare borgere, som risikerer et alvorligt forløb med COVID-19, og sundhedspersonale. De 3.100 vacciner, regionen modtager fra Moderna, bliver delt op i to. Halvdelen vil blive tildelt borgere over 85 år fra mandag 8. februar 2021. Den anden halvdel vil blive gemt til genvaccinationer.

  •  41.572 syddanskere har fået første vaccination. Det svarer til 3,4 pct. af regionens befolkning.
  •  20.224 syddanskere har fået anden vaccination og er færdigvaccinerede.
  •  24 pct. af regionens frontpersonale på sygehuse, hos kommuner, i praksis og hos ambulancefolkene har fået første vaccination pr. 29. januar 2021.
  •  5 pct. af regionens frontpersonale på sygehuse, hos kommuner, i praksis og hos ambulancefolkene har fået anden vaccination og er færdigvaccinerede pr. 29. januar 2021.
  •  Region Syddanmark har modtaget i alt 58.920 doser COVID-19-vaccine.

Kilde: Statens Serum Institut

APPFWU01V