Skip til primært indhold

Region Syddanmark skruer op for antallet af ladestandere og elbiler

Ingen elbiler uden el, så nu giver Region Syddanmark lade-infrastrukturen på de syddanske sygehusenheder, ved regionshuset og hos Ambulance Syd en overhaling. 160 nye ladestandere til tjenestebiler og godt 100 ladestandere, som kan bruges af både medarbejdere, patienter og pårørende, bliver etableret i år. Samtidig kommer endnu flere af regions tjenestebiler til at køre på el.

Det bliver nemmere for medarbejdere, patienter og pårørende at finde parkeringsplads på regionens matrikler, hvor de kan lade deres elbil op. Inden årets udgang vil regionen etablere godt 100 ekstra ladestandere, der kan benyttes af både medarbejdere, patienter og pårørende på regionens sygehusenheder, ved regionshuset og hos Ambulance Syd. Hertil kommer etablering af 160 ladestandere til regionens tjenestebiler.

Etablering af ladestandere og indkøb af elbiler er et led i Region Syddanmarks klimastrategi. Frem mod 2030 vil regionen udskifte sine egne ca. 400 person- og varebiler til elbiler. Sidste år bevilgede regionsrådet ca. 17 mio. kr. til at sætte skub i regionens overgang til elbiler og etablering af den nødvendig lade-infrastruktur. På de fleste matrikler har det bl.a. medført større investeringer i nye elinstallationer.

Grønnere bilpark og flere lademuligheder

I 2020 installerede regionen i alt 20 ladestandere og indkøbte 18 elbiler og tre plug-in hybrid-varevogne. I år forventer regionen – ud over etablering af de mange ladestandere – at udskifte minimum 20 biler med elbiler.

De nye elbiler bliver brugt til vidt forskellige ting. F.eks. bliver to elbiler på Sygehus Lillebælt brugt til at transportere blodprøver fra de privat praksisser tilbage til laboratorierne på sygehusene, og i Ambulance Syd er fire nye elbiler blevet ombygget med udrykningssignaler til brug for områdelederne.

Karsten Uno Petersen (S), formand for Anlægs- og innovationsudvalget i Region Syddanmark, siger:

- Hvis man skifter fra en almindelig bil til en elbil, kommer man ikke langt, hvis den ikke kan blive ladet op. Derfor er jeg glad for, at Region Syddanmark hjælper med at etablere en ordentlig lade-infrastruktur på alle sine matrikler, så elbiler bliver et lettere og reelt valg for flere. Vi har i regionsrådet vedtaget en ambitiøs klimastrategi, og vi har kun ni år til at indfri vores mål om at reducere regionens CO2-udledning med 70 pct. Men vi er godt i gang både i forhold til skift til elbiler og etablering af den nødvendige ladestruktur, og vi vil fortsætte de konkrete handlinger. Det er det, der sker her.

Udvidelse af solcelleanlæg på sygehustage bliver færdig i februar

Udbredelse af solceller er et andet eksempel på konkrete klimahandlinger i regionen. Gennem de seneste 10 måneder er de eksisterende solcelleanlæg på de syddanske sygehustage blevet udvidet med 12.000 m2 ekstra solceller – en udvidelse på knap 50 pct., der helt efter planen forventes at være færdig ved udgangen af denne måned.

De nye solcelleanlæg har kostet knap 34 mio. kr. og er placeret på Sygehus Sønderjylland (Aabenraa Sygehus og Psykiatrisk afdeling Aabenraa), Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg Sygehus og Psykiatrisk afdeling Esbjerg) samt Sygehus Lillebælt (Kolding Sygehus).

Samlet set har regionen investeret op mod 50 millioner på udbygning af solcelleanlæg samt indkøb af elbiler og ladestandere. De grønne investeringer har kunnet lade sig gøre, fordi Region Syddanmark sidste år fik mulighed for at fremrykke en række renoverings- og anlægsprojekter i forbindelse med, at Finansministeriet som følge af corona-krisen suspenderede det såkaldte anlægsloft

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU01V