Skip til primært indhold

Udmøntning af Folketingets vinterpakke er igangsat

Forretningsudvalget drøftede onsdag udmøntning af Folketingets vinterpakke, som gives til særlige, midlertidige indsatser i sygehusvæsenet i vintermånederne.

Folketinget har afsat 1 mia. kroner, den såkaldte vinterpakke, til særlige, midlertidige indsatser i sygehusvæsenet i vintermånederne. Midlerne skal være med til at få det danske sygehusvæsen igennem en ekstraordinær svær vintersæson til gavn for personale og patienter.

Det er den enkelte region, der efter drøftelse med lokale repræsentanter for relevante faglige organisationer, beslutter, hvordan midlerne skal anvendes. 

Forretningsudvalget i Region Syddanmark havde onsdag en første drøftelse af kriterier og proces for udmøntningen af de ekstraordinære midler.

Region Syddanmark har på fredag 10. december inviteret relevante, lokale faglige organisationer til et indledende møde. Herefter forventes individuelle forhandlinger med relevante organisationer. 

Den 15. december afholder forretningsudvalget et ekstraordinært møde. Dels med henblik på fastlæggelse af overordnet strategi, dels med henblik på egentlig bevilling af vinterpakkens midler til regionens driftsenheder. Regionsrådet forventes at behandle sagen på det ordinære møde den 20. december.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, udtaler:

- Det handler om at bruge midlerne, så de øger sundhedsvæsenets robusthed henover vinteren og gør størst mulig gavn for både medarbejdere og patienter. Midlerne er ikke på forhånd reserveret til bestemte medarbejdergrupper. Forretningsudvalget lagde vægt på, at midlerne bliver anvendt bredt blandt relevante faggrupper, og at de fokuseres på de områder, der er mest påvirkede i den aktuelle situation. De skal både bidrage til fastholdelse og øget kapacitet. Vi ser frem til at løse opgaven i et konstruktivt samarbejde med lokale repræsentanter for de relevante faglige organisationer.  

Også fokus på langsigtede løsninger

Ud over at drøfte vinterpakken traf forretningsudvalget beslutning om at sætte gang i et arbejde, der skal styrke arbejdsmiljøet samt rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale på den længere bane. 

Det nye regionsråd indkaldes til et orienterende regionsrådsmøde 6. januar 2022 med rekruttering og fastholdelse som tema, og på det første møde for det kommende forretningsudvalg 12. januar 2022 kommer udvalget bl.a. til at drøfte forslag til et overordnet fokus for styrket lokal løndannelse og se på muligheder for aflastning af det præhospitale beredskab.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, udtaler:

- Selvom vi i det nuværende regionsråd har prioriteret en lang række indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale, er situationen på sygehusene historisk svær. Og med en stigende aldrende befolkning, færre unge at rekruttere fra og mange nye behandlingstilbud ser vi ikke ind i, at det bliver lettere. Derfor ønsker vi også et målrettet fokus på de langsigtede initiativer, der kan bidrage til et bæredygtigt sundhedsvæsen. 

APPFWU02V