Skip til primært indhold

Mere forskning i mental mistrivsel på vej

Der skal forskes mere i, hvordan vi forebygger mistrivsel hos børn og unge. Regionsrådet bevilliger en million kroner om året til formålet.

Hvordan hjælper man bedst børn og unge, der døjer med mentale problemer som lavt selvværd, stress, angst og selvskade?

Det vil regionsrådet nu have forskere til at gøre regionen klogere på. Derfor har regionsrådet nu afsat en million kroner om året til forskning i sammenhængene i årsager til mental mistrivsel blandt børn og unge.

Formanden for regionens psykiatri- og socialudvalg Thies Mathiasen (DF) siger:

- Der er mange børn og unge, der ikke har det så godt, som man kunne ønske sig. Derfor er det rigtig godt, at vi nu får taget endnu mere fat om nældens rod og bliver endnu klogere på årsagssammenhængene. Når vi kender årsagssammenhængene, så bliver det betydeligt lettere at udvikle de målrettede redskaber, der kan reducere mistrivsel hos den enkelte og kan reducere antallet af unge, der oplever mistrivsel.

Der er tidligere i år udkommet en analyse af syddanske børn og unges mentale trivsel.

Analysen, der var bestilt af regionsrådet, inkluderer interviews med blandt andet unge og peger på en række centrale risikofaktorer, men de egentlige årsagssammenhænge bagved udbredelsen og oplevelsen af mental mistrivsel ved man fortsat meget lidt om.

De kommende forskningsprojekter skal bygge videre på resultaterne omkring risikofaktorerne, og der lægges op til et bredt samarbejde mellem forskningsmiljøerne, psykiatri, somatik, kommuner, praksissektor og civilsamfund.

Regionsrådet vedtog forslaget på mødet den 23. august 2021. Marianne Mørk Mathiesen (LA) stemte imod forslaget.

Kontaktoplysninger på det øvrige regionsråd

Yderligere oplysninger

APPFWU02V