Skip til primært indhold

Grønt indkøbsteam styrker Region Syddanmarks dialog med leverandører

Ca. 75-85 pct. af Region Syddanmarks samlede klimabelastning stammer fra indkøb af produkter. Derfor vil et miljøteam i den strategiske indkøbsafdeling bestående af miljøspecialister og Category Managers sætte endnu større fokus på grønne indkøb og miljøkrav i dialogen med leverandører.

Hvert år køber Region Syddanmark varer og tjenesteydelser for 10 mia. kr. Det kan ses på regionens CO2-aftryk, og derfor går vejen til en grønnere omstilling gennem grønne indkøb.

Den opgave kræver dedikerede ressourcer, og derfor har Region Syddanmarks centrale indkøbsenhed Strategisk Indkøb styrket indsatsen med et miljøteam, som består af Category Manager Ditte Nicolajsen og to miljøspecialister Hanna Merrild og Nicoline Nørup Sillesen, som hjælper regionens indkøbere med at stille krav til produkters miljø- og klimaaftryk, når de skal i udbud.

Hvis regionen skal lykkedes med at reducere CO2-aftrykket er det nemlig vigtigt, at der bliver stillet de rigtige krav til produkter, og derfor er overvejelser om klima- og miljøaftryk nu en fast del af regionens kategoristrategier.

Category Manager Ditte Nicolajsen fortæller:

- I Region Syddanmark vil vi biddrage til den grønne omstilling gennem en god og kvalificeret dialog med leverandører. Derfor er det en stor styrke, at vi kan kombinere vores indkøbserfaring og viden om markedet, leverandører og udbudskategorier med miljøspecialisternes viden om produkters miljøpåvirkninger, og hvor vi kan hente miljøforbedringer.

- Det betyder, at vi kan stille kvalificerede miljøkrav i regionens udbud. Kravene skal være realistiske, og det grønne hensyn må ikke må gå ud over kvaliteten af produkterne. Sammen finder vi ud af, hvilke krav vi kan stille, så klimahensynet balancerer med alle øvrige krav i regionens udbud fx kvalitet, patientsikkerhed og forsyningssikkerhed.

Et stærkt team med grønt fokus

Kombinationen af mange års indkøbserfaring og kommerciel viden samt miljøspecialisternes viden om produkters miljøbelastning, bæredygtighed og miljømærker betyder, at Region Syddanmark står stærkt på den grønne omstilling. Grønne indkøb kommer nemlig ikke af sig selv. Det kræver viden om forretningen, klare kategoristrategier, et godt samspil med brugere og sidst men ikke mindst gode samarbejder med leverandører og prioriteringer af grønne krav i regionens udbud.

Chefkonsulent Hanna Merrild fortæller:

- Vores opgave er blandt andet at prioritere og strukturere regionens indkøb ud fra data og fakta, så vi sikrer, at vi sætter ind med størst muligt miljøgevinst. Vi ser på hvilke produktkategorier, der har størst mulig miljøpåvirkning og kombinerer den viden med, hvor regionen har størst indflydelse på leverandørerne. I de udbud, hvor det er relevant og kan lade sig gøre, skal vi nemlig stille krav til bæredygtighed, klima og miljø, så vi får et grønnere forbrug i hele regionen.

Grobund for en god grøn dialog med leverandører

Ditte Nicolajsen oplever, at mange leverandører allerede er rigtig langt med den grønne omstilling, og derfor er det en stor styrke, at hun og øvrige indkøbere i regionen er klædt godt på til at forstå, hvor miljøbelastninger typisk stammer fra i produkters livscyklus:

- Med vores indkøbspolitik og fokus på grønne indkøb sætter vi en klar retning for vores leverandører og eget forbrug. Ved at samarbejde tæt med miljøspecialister bliver jeg i stand til at give mere kvalificerede indspark til leverandørerne, og det giver grobund for at invitere leverandører tidligt ind i udbudsprocessen, så vi sammen kan finde gode grønne alternativer.

APPFWU02V