Skip til primært indhold

Status på COVID-19-vaccination i Region Syddanmark

Region Syddanmark vil løbende orientere om status på COVID-19-vaccinernes udrulning i regionen. Dette er status for uge 15.

Region Syddanmark har modtaget 43.290 doser vaccine fra Pfizer/BioNTech mod COVID-19 i uge 15.

Vaccinerne vil blive brugt til:

  • Færdigvaccination af borgere over 85 år og borgere over 65 år, der får personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet.
  • Vaccination af borgere i målgruppe 5, 6, 7 og 8. Grupperne består af borgere med særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, uundværlige pårørende til borgere med særlig øget risiko samt borgere i aldersgrupperne 80-84 år og 75-79 år.
  • Vaccinationer af målgruppe 9, som er borgere mellem 65 og 74 år. De ældste årgange er inviteret sidste uge. De resterende følger løbende denne og de kommende uger.

Hvor langt er Region Syddanmark med vaccinerne?

I uge 13 og 14 modtog regionen 71.132 vaccinedoser fra Pfizer/BioNTech og Moderna. De blev brugt til borgere over 85 år, borgere over 65 år, der får personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet, og borgere med særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 samt til målgrupperne 7, 8 og 9, som er borgere mellem 65 og 84 år.

Vaccinationer af sundhedspersonale med AstraZeneca har været sat på pause af Sundhedsstyrelsen siden 11. marts. Pausen varer til og med 18. april.

Status pr. 12. april 2021 for 1,2 mio. syddanskere

  • Region Syddanmark har modtaget 43.290 doser vaccine fra Pfizer/BioNTech mod COVID-19 i uge 15.
  • 179.948 syddanskere har fået første vaccination. Det svarer til 14,7 pct. af regionens befolkning.
  • 100.212 syddanskere har fået anden vaccination og er færdigvaccinerede.
  • 61 pct. af personalet på sundheds- og ældreområdet på sygehuse, hos kommuner, i praksis og i ambulancerne har fået første vaccination.
  • 30 pct. af personalet på sundheds- og ældreområdet på sygehuse, hos kommuner, i praksis og i ambulancerne har fået anden vaccination og er færdigvaccinerede.
  • Region Syddanmark har modtaget i alt 316.310 doser COVID-19-vaccine.

Kilde: Statens Serum Institut

APPFWU02V