Skip til primært indhold

Pårørende til psykisk syge skal have mere hjælp

Regionsrådet har netop godkendt, at der etableres et Center for Pårørendeinddragelse i Region Syddanmark. Blandt målene er, at pårørende til mennesker med psykisk sygdom skal have mere støtte og rådgivning i en hverdag, som kan være meget svær og stressende.

Pårørende er helt centrale støttepersoner for patienterne, og samtidig kan det være meget hårdt at være tæt på en person, der lider af psykisk sygdom.

Pårørende risikerer selv at få angst, depression og stress af de svære sygdomsforløb og særligt børn, der har forældre eller søskende med psykisk sygdom, lider ofte i det skjulte.

Det er baggrunden for, at regionsrådet nu har afsat penge til, at der oprettes et Center for Pårørendeinddragelse under Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark.

Thies Mathiesen (DF), der er formand for regionens psykiatri- og socialudvalg, er glad for, at der nu kommer et tilbud til de pårørende:

- Jeg tror, de fleste kan sætte sig ind i, hvor hårdt det må være at være pårørende til en person, der lider af svær sygdom. At skulle være stærk og have overskud i situationer, hvor man måske selv er presset eller ked af det.  Samtidig ved vi også, at de pårørendes indsats er fuldstændig afgørende i forhold til patienternes mulighed for at komme sig, så derfor er det virkelig dejligt, at vi nu får mulighed for at gøre mere for de pårørende. Så de i kraft af centerets arbejde kan få mere støtte og hjælp i det daglige til at kunne fungere som centrale støttepersoner.

Ekstra opmærksomhed på børn

Centeret bliver et kompetence- og videnscenter, der skal understøtte arbejdet med pårørendeinddragelse, både på sygehuset og i hjemmet.

Desuden skal centeret samle og genere viden om best practice i forhold til pårørendeinddragelse - og særligt børn, der er pårørende, skal have mere opmærksomhed:

- Alt for mange børn, der har forældre eller søskende med psykisk sygdom, flyver under radaren og får slet ikke den hjælp, de har brug for. De går ofte helt alene med problemerne, og det er ikke godt for nogen. Så jeg glæder mig over, at der nu er udsigt til, at de får noget mere hjælp, siger Thies Mathiasen.

Etableringen af Center for Pårørendeinddragelse sker som led i udrulningen af Region Syddanmarks Psykiatriplan 2020-2024, og det kommer til at koste cirka 2,5 millioner kroner om året at drive centeret.

Fakta om Center for Pårørendeinddragelse

Centeret etableres under ledelsen i PsykInfo.

Med inspiration fra det regionale Center for Fælles Beslutningstagning etableres et advisory board, hvor nationale og internationale forskere, interesseorganisationer, såsom Danske Patienter og
Psykiatrialliancen, og aktører fra de øvrige regioner samt andre interessenter kan være repræsenteret og bidrage med national og international ekspertviden inden for pårørendeinddragelse.

Der oprettes en styregruppe for Center for Pårørendeinddragelse, som skal bistå centerets leder i at udvikle og sikre fremdrift for centeret.

Efter 2024 skal centerets funktion evalueres med henblik på at vurdere potentialet for at udbrede centerets erfaringer til de øvrige sygehuse i Region Syddanmark.

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V