Skip til primært indhold

Ventetiderne falder

Region Syddanmark er godt i gang med at nedbringe ventetiderne og forventer at være på normalt niveau omkring årsskiftet.

Selvom coronakrisen langt fra er overstået, er ventetiden på undersøgelser, behandlinger og operationer godt i gang med at blive bragt ned i Region Syddanmark.
 
De syddanske sygehuse er tilbage i normaltilstand og har skruet op for kapaciteten, og derudover har regionen indgået aftaler med fire privathospitaler. Det betyder, at ventetiderne på en lang række områder er faldende.
 
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig på patienternes vegne:
 
- Jeg ved, at det har været svært for mange, at de alligevel ikke kunne få den operation eller behandling, som de havde set frem til. Mange har måttet leve endnu længere med smerter og daglige gener, så derfor har det været vigtigt for os, at vi hurtigst muligt kunne tilbyde dem en ny tid. Derfor har vi øget kapaciteten for at reducere ventetiden og regner med, at vi omkring årsskiftet er tilbage på samme niveau, som før coronakrisen.

Samarbejde med privathospitaler

I maj indgik Region Syddanmark aftale med fire privathospitaler om at tage imod patienter, der havde fået udskudt undersøgelser og planlagte operationer. Det drejer sig om Privathospitalet Mølholm, Privathospital Kollund, Aleris-Hamlet, Esbjerg og Capio CFR, Odense. 
 
Aftalen er, at ventende patienter skal tilbydes behandling på privatsygehusene, hvis der er et relevant behandlingstilbud.
 
Visitationen sker ud fra en lægefaglig vurdering af patientens udredning- eller behandlingsbehov, og vurderingen skal først og fremmest tage udgangspunkt i patientens behov for en hurtig tid. Indtil videre er det dog kun 18 procent af de henviste, der har taget imod tilbuddet.

Øget kapacitet på sygehusene

Samtidig har de syddanske sygehuse sat gang i over 30 projekter, som skal nedbringe ventetiden, og sygehusene har genåbnet garantiklinikkerne indenfor stort set alle specialer, hvilket også bidrager til, at ventetiden falder.
 
En garantiklinik fungerer som en form for buffer, der tilbyder behandling til patienter, der ellers skulle vente længe. Den er kendetegnet ved, at den har kortere ventetider end andre og kan tage imod patienter fra sygehuse med længere ventetid.
 
Aktuelt er situationen, at langt de fleste garantiklinikkerne nu har så lave ventetider, at de har mulighed for at tage imod nyhenviste patienter, så de øvrige sygehuse kan viderevisitere patienter hertil.
 
Stephanie Lose siger:
 
- Jeg er meget imponeret over den ekstraordinære indsats, medarbejderne yder og har ydet hele vejen. Det gør, at det tydeligt går den rigtige vej med ventetiderne. Jeg er især glad for at se, at næsten alle garantiklinikker er i fuld drift, hvilket betyder, at vi på mindst ét af regionens sygehuse kan give de fleste patienter et tilbud med relativ kort ventetid, oftest mellem 2-6 uger.
 
Kun to garantiklinikker har endnu ikke korte nok ventetider til at tage imod patienter viderehenvist fra andre sygehuse.
 
Det drejer sig om Demensklinikken på Odense Universitetshospital, som forventes at kunne genoptage sin funktion som garantiklinik den 1. januar 2021 og Endokrinologisk Afdeling på Sygehus Sønderjylland, som forventes at kunne genoptage sin funktion som garantiklinik den 1. oktober 2020.

Psykiatrien i normal drift

På psykiatriområdet er alle afdelinger er i normal drift igen og har genindført udredningsretten.
 
Den aktuelle målopfyldelse på udredningsretten er ca. 90 pct. svarende til målsætningen i Region Syddanmark. 
 
Læs dagsordenspunkt om håndteringen af ventelister som følge af COVID-19 her

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V