Skip til primært indhold

Region Syddanmark opretter flere retspsykiatriske sengepladser i Esbjerg fra 2021

Regionen styrker retspsykiatrien markant, når et nyt sengeafsnit med 15 retspsykiatriske sengepladser slår dørene op for patienter til september næste år. Det nye afsnit er en del af Psykiatriplan 2020-2024, og afsnittet bliver til ved at ombygge et almindeligt sengeafsnit hos psykiatrien i Esbjerg.

Arbejdet med Region Syddanmarks Psykiatriplan 2020-2024 er i fuld gang. Planen, der blev vedtaget af regionsrådet sidste år, indeholder 39 anbefalinger. En af dem handler om at sikre nødvendig sengekapacitet - inklusiv flere retspsykiatriske senge - på tværs af regionen. 

For at opruste retspsykiatrien har regionsrådet valgt at omdanne et almindeligt afsnit i psykiatrien i Esbjerg til et retspsykiatrisk afsnit. Det betyder, at der fra september næste år vil være 99 retspsykiatriske sengepladser i regionen – fordelt mellem de 84 nuværende pladser i Middelfart og 15 nye pladser i Esbjerg.

En retspsykiatrisk sengeplads kræver en større personalenormering end de almene psykiatripladser. Derfor har regionsrådet på mødet den 28. september godkendt en udvidelse af budgettet for afdelingen i Esbjerg på 6,9 mio. kr. årligt.  

Udsigten til de nye pladser i Esbjerg glæder udvalgsformand for Psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen (DF):

- Antallet af retspsykiatriske patienter er stigende både i regionen og på landsplan. Og selvom vi har udvidet antallet af retspsykiatriske pladser i Middelfart, så har vi ikke haft pladser nok. Med åbningen af det nye afsnit i Esbjerg får vi både flere senge og flere behandlingssteder i regionen at gøre godt med. Det vil være med til at give flere psykiatriske patienter mulighed for hurtig behandling tæt på hjemmet og i sikre rammer, der er tilpasset deres behov. 

Patienter fra regionens sydvestlige område

Det nye afsnit i Esbjerg kommer til at modtage retspsykiatriske patienter fra det geografiske område, som psykiatrien i Esbjerg allerede behandler patienter fra. Det vil sige Esbjerg, Varde og Vejen. Fordelingen af patienterne vil ske i et tæt samarbejde mellem regionens to retspsykiatriske afdelinger.

Patienterne vil blive behandlet i rammer, der er særligt målrettede til at huse retspsykiatriske patienter. Det betyder, at de lever op til de nyeste sikkerhedsstandarder og rummer adgang til forskellige aktivitetsmuligheder både inde og ude. Begge dele er særligt vigtige for retspsykiatriske patienter, der ofte har lange indlæggelser.

Ombygningen til det nye retspsykiatriske afsnit betyder, at der bliver færre sengepladser til afdelingens øvrige patientgrupper. Det er derfor aftalt med Billund Kommune, at voksne, unge og børn fra kommunen, der lige nu er tilknyttet den øvrige psykiatri i Esbjerg, fra november og henover årsskiftet vil blive tilknyttet psykiatrien i Vejle. Psykiatrien i Vejle vil derfor få udvidet deres sengeantal senere i 2020.

Fakta: 

Anbefaling nummer 29 i regionens Psykiatriplan 2020-2024 handler om sengekapacitet. Den består af fire elementer:

  • Oprettelsen af et retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg
  • Etableringen af et nyt døgnafsnit i Vejle i november 2020.
  • De særlige pladser i Vejle flytter i november i år til Odense i eksisterende bygninger, der tilpasses formålet.
  • De særlige pladser, som flytter fra Vejle til Odense i 2020, flytter med videre ind på Nyt OUH sammen med resten af afdelingen i 2023. 

Særlige pladser er et midlertidigt behandlingstilbud til borgere, som har tværfaglige og komplicerede udfordringer, og som har svært ved at opnå tilstrækkelig effekt af andre tilbud om behandling og støtte.

Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer kan findes her.

Yderligere oplysninger

Charlotte Rosenkrantz Josefsen

Charlotte Rosenkrantz Josefsen

Administrerende sygehusdirektør


99 44 48 01
APPFWU01V