Skip til primært indhold

Totalentreprenør vinder udbud om færdiggørelse af rum på Nyt OUH

Det syddanske regionsråd besluttede i dag at underskrive en betinget kontrakt med JV CMB/Itinera om bestykning og indretning af de mest udstyrskrævende rum på det nye universitetshospital i Odense.

Den italienske totalentreprenør JV CMB/Itinera står for at opføre størstedelen af det nye universitetshospital i Odense, der bliver Danmarks største nybyggede sygehus. Byggeriet har stået på i godt et års tid på nuværende tidspunkt. Ifølge kontrakten skal den italienske totalentreprenør aflevere en del af byggeriet som såkaldte rårum – altså rum uden installationer. 

 
Region Syddanmark har i foråret 2020 udbudt bestykning og indretning af disse 575 rårum på Nyt OUH – den såkaldte aptering af rårum. Apteringen inkluderer al nødvendig færdiggørelse som for eksempel levering af udstyr, opsætning af indvendige vægge, gulv- og loftsbeklædning, maling af vægge og anden færdiggørelse af rummene. 

 
På regionsrådsmødet i dag har et stort flertal i regionsrådet besluttet at indgå en betinget kontrakt med den italienske totalentreprenør JV CMB/Itinera om at stå for apteringen af de pågældende rum, hvor af nogle af rummene er de mest udstyrskrævende rum på det nye sygehus. Enhedslistens to mandater undlod at stemme.

Bedste forhold mellem kvalitet og pris

To tilbudsgivere har budt på opgaven med apteringen af rårummene. Regionsrådet valgte at pege på den italienske totalentreprenør til at løse opgaven, fordi totalentreprenøren har afgivet det tilbud, som samlet set giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Den økonomiske ramme for apteringen af rårummene er 500 mio. kr. 
 
Formand for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg Karsten Uno Petersen (S) siger:
 
- Med dette store udbud på plads har vi taget endnu et stort skridt mod et færdigt Nyt OUH. JV CMB/Itinera har gode erfaringer i internationale sammenhænge med lignende opgaver. Vi er trygge ved at give dem opgaven. De har tidligere vist, at de har erfaring og metoder til at løfte denne opgave – både i forhold til størrelse og kompleksitet. 
 
Udover færdiggørelse af rum omfatter opgaven også indkøb nyt udstyr samt flytning af eksisterende medicoteknisk udstyr fra det nuværende universitetshospital til Nyt OUH.
 
Ifølge aftalen skal totalentreprenøren færdiggøre 350 såkaldte sekundære rum – for eksempel omklædningsrum, toiletter og depotrum – med indvendige vægge, gulve, lofter og installationer.
 
I 225 udstyrstunge rum – for eksempel intensivstuer og traume- og operationsstuer – skal totalentreprenøren udover at færdiggøre indvendige vægge, gulve og lofter også installere avanceret teknisk udstyr, så de bliver fuldt funktionsdygtige behandlingsrum. 

Endelig aftale til næste forår

Projektorganisationen for Nyt OUH og JV CMB/Itinera går nu i gang med at projektere opgaven. En del af projekteringen består i at gennemføre brugerprocesser med henblik på at fastlægge de endelige krav til blandt andet det tekniske udstyr. Det forventes, at der engang i foråret 2021 kan indgås en endelig kontrakt om opgaven. Aflevering af de færdiggjorte rum følger tidsplanen for det resterende sygehus. 

Tegning Nyt OUH

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU02V