Skip til primært indhold

Syddanmark skal være mere klimavenlig

Klimaforandringerne kender ingen grænser – hverken kommunale, regionale eller nationale – og derfor er der behov for at samles om at skabe fælles, langtidsholdbare klimaløsninger. Det er er Region Syddanmarks budskab i kølvandet på en ny undersøgelse, der viser, at der er potentiale for og vilje til at udbrede cirkulære løsninger i Syddanmark.

I dag kommer omkring halvdelen af udledningen af klimagasserne i verden fra udvinding og bearbejdning af ressourcer og råstoffer til produkter, bygninger, anlæg, m.m. Det tærer på ressourcer og belaster både klima og miljø. 
 
Derfor er omstilling til cirkulær økonomi – et kredsløb, hvor materialer og ressourcer ikke ender som affald, men i stedet bruges til at lave nye produkter – én ud af tre indsatser i regionens klimastrategi, der skal bidrage til at reducere ressourcebelastningen og hjælpe den grønne omstilling i Region Syddanmark på vej. Regionens mål er, at forbrug og produktion i Syddanmark baserer sig på cirkulær økonomi i 2050, og nu viser en ny undersøgelse, som regionen har foretaget blandt mere end 900 små og mellemstore virksomheder, at der både er potentiale for og vilje til at recirkulere flere produkter og materialer og dermed bruge færre af naturens ressourcer i Syddanmark.
 
I undersøgelsen har virksomhederne svaret på, om og hvordan de arbejder med cirkulære løsninger, som fx ved at gentænke deres forretningsmodel, understøtte genbrug og reparationer af produkter, bruge genanvendte materialer, mindske spild i produktionen og øge genanvendelse. 

Partnerskaber skal sætte skub i den cirkulær økonomi

Godt hver femte af virksomhederne, der medvirker i undersøgelsen, arbejder ikke med cirkulær økonomi i deres hverdag. Undersøgelsen viser, at det er et fåtal af de adspurgte virksomheder, der anvender eller afsætter deres affald som en råvare, og tre ud af fire virksomheder har heller ikke nedskrevet en plan for at arbejde cirkulært. 
 
Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Region Syddanmarks miljøudvalg, siger:
 
I Region Syddanmark vil vi sætte skub i den cirkulære økonomi ved at invitere de syddanske kommuner og erhvervslivet til innovative partnerskaber. Den grønne omstilling er et fælles ansvar, der kun kan løftes i flok. Der er meget, man kan gøre for at bruge færre af naturens råmaterialer, eksempelvis ved at bruge genanvendte materialer i produktionen eller designe ydelser og produkter, så levetiden bliver længere, og materialerne kan genanvendes. 

Netværk skal gøre byggebranchen mere bæredygtig

Undersøgelsen viser, at der forskel på, hvor meget de enkelte brancher arbejder med cirkulær økonomi. Eksempelvis arbejder hver tredje virksomhed i bygge- og anlægsbranchen ikke med cirkulær økonomi, mens det kun gælder ca. hver syvende af de adspurgte virksomheder inden for industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed.
 
For at skubbe byggebranchen i en mere bæredygtig retning har Region Syddanmark, der i disse år blandt andet bygger et helt nyt universitetshospital i Odense og løbende har store byggeprojekter i gang, netop inviteret de syddanske kommuner ind i et nyt netværk. Netværket skal styrke medarbejdernes kompetencer og redskaber til at gøre det offentlige byggeri i Syddanmark bæredygtigt. Netværket drives i partnerskab med BYG FYN, der er den fynske klynge for private og offentlige bygherrer forankret i Erhvervshus Fyn.

Cirkulær økonomi ruster virksomhederne til en bæredygtig fremtid

De virksomheder, der angiver, at de arbejder med cirkulær økonomi, ser både forretningsmæssige og grønne fordele. Tre ud af fire svarer, at cirkulær økonomi bidrager til at reducere virksomhedens miljøbelastning. Omkring 60 procent angiver, at de er bedre rustet til fremtiden, hvis de hurtigt kommer i gang med at blive mere bæredygtige. Og ca. halvdelen svarer, at det giver dem mulighed for at sænke deres omkostninger og blive mere konkurrencedygtige.
 
Jørn Lehmann Petersen (S) siger:
 
- Jeg håber, at de virksomheder, der endnu ikke arbejder med cirkulære løsninger, kan se, at der er mange gode argumenter for at gøre op med brug og smid væk-kulturen. Og så hæfter jeg mig ved, at mange syddanske virksomheder ligesom Region Syddanmark ønsker at bidrage til en grønnere og mere bæredygtig fremtid. Det, er jeg sikker på, vil resultere i mange innovative, cirkulære løsninger, hvor materialer og produkter bruges igen og igen, og hvor affald ikke er affald, men en ressource. 
 
Se rapporten ”Cirkulær Økonomi i Syddanmark”
 
Se kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer her.

Yderligere oplysninger

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU02V