Skip til primært indhold

Svendborg Sygehus beholder fødeafdeling

Et stort flertal i regionsrådet i Region Syddanmark har i dag skrevet under på en aftale, der betyder, at Svendborg Sygehus også i fremtiden vil beholde den nuværende fødeafdeling. Kun Liberal Alliance står udenfor aftalen.

Med en netop indgået politisk aftale vil Svendborg Sygehus også i fremtiden være hjemsted for 700-900 årlige fødsler. Samtlige partier i regionsrådet på nær Liberal Alliance har nemlig indgået en politisk aftale om at opretholde fødeafdelingen på Svendborg Sygehus. 
 
Aftalen betyder, at der alle ugens dage døgnet rundt vil være jordemødre, obstetriske/gynækologiske læger og anæstesiologiske læger til stede på sygehuset. Sygehuset vil have en obstetrisk tilkaldevagtordning, hvor en speciallæge i fødsler kan tilkaldes ved kejsersnit.
 
Dermed bibeholder Svendborg Sygehus også i fremtiden det nuværende fødetilbud. 

Fødeafdeling skal håndtere ukomplicerede fødsler 

Fødeafdelingen i Svendborg skal håndtere ukomplicerede fødsler fra graviditetsuge 37. Gravide, der har udsigt til en uproblematisk fødsel, bestemmer altså fortsat selv, om de ønsker at føde i Svendborg eller i Odense. 
 
Afdelingen i Svendborg har ikke en børneafdeling tilknyttet, som Sundhedsstyrelsen ellers anbefaler, derfor vil der fortsat være et tæt samarbejde mellem fødeafdelingen i Svendborg og børneafdelingen i Odense. 
 
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:
 
- Jeg er virkelig glad for, at vi i dag kan slå fast, at Svendborg Sygehus også i fremtiden vil kunne tage imod fødsler. Tidligere patienttilfredshedsundersøgelser blandt fødende har vist en høj tilfredshed med fødetilbuddet på Svendborg Sygehus, og nu har de fødende på Sydfyn med udsigt til en ukompliceret fødsel fortsat mulighed for at vælge at føde på Svendborg Sygehus.
 
Formand for Sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S) siger:
 
- Mange borgere på Sydfyn har været nervøse for udsigterne til at miste fødeafdelingen i Svendborg, og derfor er jeg glad for, at vi nu har fået en afklaring, hvor en stor del af partierne i regionsrådet er enige om, at fødeafdelingen på Svendborg Sygehus består – også efter Nyt OUH er kommet til verden. 

Tidligere beslutning omgøres 

I 2010 besluttede regionsrådet, at alle fødsler på Fyn skulle samles på Nyt OUH. Dette blev besluttet sammen med nedlæggelsen af den fælles akutmodtagelse i Svendborg, der var en forudsætning for, at regionen kunne få kvalitetsfondsmidler fra staten til opførelsen af Nyt OUH. 
Dagens aftale erstatter altså regionsrådets beslutning om at samle alle fynske fødsler på Nyt OUH, så sydfynske borgere, hvor man forventer ukomplicerede fødsler, ikke skal rejse til Odense for at føde.
 
Når Nyt OUH er færdigt, vil Svendborg Sygehus blive omdannet til specialsygehus. På sygehuset vil der være en stor medicinsk afdeling, der kan modtage akutte visiterede medicinske patienter. Der vil ligeledes være planlagte operationer på udvalgte områder med et befolkningsunderlag for hele Fyn. Herudover vil der være en lang række ambulante funktioner samt en skadestuefunktion med lægelig back-up.
 
Partierne bag aftalen har afsat 12,7 millioner kroner årligt for at kunne opretholde fødeafdelingen på Svendborg Sygehus. Hertil kommer en årlig finansiering på 1,2 mio. kr. til den obstetriske tilkaldevagtordning.
 
Læs hele aftaleteksten (PDF)

Yderligere oplysninger:

APPFWU02V