Skip til primært indhold

Corona-virussen spænder ben for politisk rundtur på Ærø

Regionale og kommunale politikeres planlagte rundtur på Ærø 17. og 18. september 2020 udskydes. Et politisk ønske om at komme i dialog med ærøboere om sundheden på Ærø ligger bag turen. De nuværende Corona-retningslinjer gør dog dialogen så vanskelig, at politikerne har valgt at udskyde turen.

Regionale og kommunale politikere må vente med at blive klogere på ærøboernes syn på sundhed.

Planen var ellers, at en række politikere fra Region Syddanmark og Ærø Kommune skulle samles på Ærø 17. og 18. september 2020 for at møde et bredt udvalg af de mennesker, der bor på øen. De skulle have en dialog med dem om, hvad der er vigtigt for dem, når det drejer sig om sundhed, og hvad de selv som borgere kan bidrage med?

Rundturen er nu udskudt indtil videre. Med de nuværende retningslinjer og anbefalinger, der skal begrænse corona-smitte, vil flere af de planlagte besøg hos ærøboerne ikke kunne gennemføres forsvarligt. Vurderingen er også, at de øvrige besøg vil blive så påvirkede af de gældende retningslinjer, at det vil gå ud over den dialog, som er selve grundlaget for besøget.

Rundturen er udskudt – ikke aflyst

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og borgmester Ole Wej Petersen (S) fra Ærø Kommune deler formandskabet for den politiske styregruppe for sundhedssamarbejdet mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark. 

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Det er rigtig ærgerligt, at vi må udskyde rundturen på Ærø, men det allervigtigste er jo, at vi ikke udsætter nogen for en unødig risiko for smitte. Det betyder meget for os at få en god og dybdegående dialog med ærøboerne om sundheden på øen, og vi har desværre måtte erkende, at dialoen ikke vil blive den samme under de forhold, der gælder nu. 

Borgmester Ole Wej Petersen (S) tilføjer:

- Vi har alle set frem til dialogen med beboerne på Ærø, for det er nogle vigtige ting, vi skal tale med dem om. Derfor vil jeg gerne slå fast, at rundturen ikke er aflyst, men blot udskudt, og at vi selvfølgelig vil gennemføre turen, så snart det er muligt. 

Workshop også udskudt

Også den opfølgende workshop på øen 27. september 2020 er udskudt. På workshoppen skulle deltagerne sammen udvikle initiativer, som skulle finde nye veje til sundhed på Ærø.

Tanken er, at både rundtur og workshop på sigt skal føre til nogle konkrete initiativer, som kan forbedre sundheden på Ærø.

På et møde i den politiske styregruppe 4. november vil deltagerne drøfte planerne for en udskudt rundtur og workshop på Ærø.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark,
Borgmester Ole Wej Petersen (S), Ærø Kommune, telefon 23 34 24 16
 

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V