Skip til primært indhold

Syddanske sygehuse forbereder sig på gradvis øget aktivitet

I øjeblikket tyder det på, at smittekurven for coronavirussen er fladet betydeligt ud i forhold til de første prognoser. Derfor forbereder de syddanske sygehuse sig på gradvist at øge deres ”normale” aktivitet.

Prognoserne for udbredelsen af coronavirussen er gået fra en kort periode med høj aktivitet til et længerevarende forløb med et betydeligt lavere toppunkt for epidemien end hidtil antaget. Under et længerevarende epidemiforløb vil det danske sundhedsvæsen i højere grad både skulle tage sig af patienter med COVID-19 og samtidig også tage sig af patienter med andre sygdomme og tilstande.
 
Derfor forbereder de syddanske sygehuse sig på at øge aktiviteten for bl.a. planlagte operationer, som siden coronavirussens indtog er blevet halveret.
 
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:
 
- De nyeste prognoser tyder på, at kampen mod COVID-19 bliver længere og mindre intensiv end først antaget. Derfor vil vi gradvist øge vores øvrige aktivitet på sygehusene, så vores antal af eksempelvis operationer og ambulante besøg kan øges. Det er dog endnu for tidligt til at kunne sige noget om, hvornår vi kan være tilbage i fuldt gear, men vi overvåger hele tiden situationen og er klar på at flytte pladser og personale til og fra COVID-19-afdelingerne, siger hun og fortsætter:
 
Patienter, der ud fra en lægefaglig vurdering har størst behov, prioriteres først. Den lægefaglige vurdering vil bero på, hvor vigtigt indgrebet er i forhold til at styrke, opretholde eller hindre forværring af patientens sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne. Det sker i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens faglige grundlag, som var grundlaget for regeringens aftale med regionerne, KL og PLO om at øge aktiviteten i sundhedsvæsenet.

Kapaciteten sikres

Kapaciteten til håndtering af COVID-19 vil blive sikret ved at oprette sengepladser, der hurtigt kan konverteres fra almindelige sengepladser til COVID-19-sengepladser og tilbage igen. Det vil sige, at det er kapacitet, som kan aktiveres, hvis behovet opstår.
 
Formand for Sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S) fortæller, at regionen er i fuld gang med at afdække, hvordan patienterne bliver hjulpet bedst muligt.:
 
- Vi står jo i en ekstraordinær situation, og vi er i færd med at afsøge alle muligheder for, at patienterne kan blive tilset. I øjeblikket har vi kapacitet til at klare opgaven, men hvis vi skulle komme i den situation, at vi får udfordringer med kapaciteten, vil vi løbende samarbejde om udfordringerne og indgå i dialog med privathospitaler og speciallægepraksis.

Psykiatrien fortsætter ufortrødent

Psykiatriområdet har ikke været påvirket på samme måde som somatikken, men alligevel har Psykiatrien måttet tage visse forholdsregler for at dæmme op for smitten.
 
Formand for Psykiatriudvalget Thies Mathiasen (DF) siger:
 
- De forholdsregler, vi har taget i forhold til at dæmme op for smitten, vil vi fortsætte med. Blandt andet vil videokonsultationer fortsat spille en større rolle, end de gjorde før coronavirussens indtog. Alle i sundhedsvæsenet har et ansvar for at forsøge at dæmme op for smittespredningen, og her er videokonsultationer et eksempel på en innovativ og god løsning og et godt eksempel på, hvordan vi kan fortsætte med at hjælpe de syddanskere, der har brug for hjælp.

Patienter skal ikke foretage sig noget

Hvis man som patient har oplevet at få udskudt en operation eller et ambulant besøg, er det ikke nødvendigt at foretage sig noget. Sygehusene vil løbende indkalde de berørte patienter, hvilket som tidligere nævnt sker ud fra en lægefaglig vurdering af, hvilke patienter der har størst behov. Patienter indkaldes dog med forbehold for aflysning, hvis kapaciteten skal anvendes til COVID-19.
 
Du kan læse mere om omstillingen og den gradvist øgede aktivitet her.
 

Yderligere oplysninger:

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Thies Mathiasen

Formand for psykiatri og socialudvalget

Regionsrådet


40 40 77 46
APPFWU02V