Skip til primært indhold

Alle syddanske sygehuse kommer igennem rengøringseftersyn med bravur

Rengøringen er i top på de syddanske sygehuse. Ved det seneste rengøringseftersyn klarede alle sygehusene sig flot både ved eftersynet af den generelle rengøring og på de områder, hvor der er særlige krav rettet mod at forebygge smitte.

To gange om året bliver der lavet kvalitetseftersyn af rengøringen på de syddanske sygehuse. Det er et eksternt firma, der laver eftersynene, og de undersøger både den generelle rengøring og rengøringen på de områder, hvor der er særlige krav rettet mod at forebygge smitte. Det seneste kvalitetseftersyn viser, at rengøringen på de syddanske sygehuse er i top. Alle sygehusene klarer sig godt i forhold til de standarder, der undersøges efter.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S), siger:

- Det er et ekstremt flot eftersyn, vi ser her, og jeg er fuld af respekt for personalet. Kvalitetseftersynene er tænkt som et læringsredskab, hvor vi kunne blive skarpere på nogle områder omkring rengøringen. Den opgave har personalet løftet til fulde, og den er jeg sikker på, at de fortsætter med at løfte.

Stor ros til alle sygehusene

På alle sygehuse i regionen arbejder man fokuseret med rengøring og hygiejne. Det har samlet set ført til et særdeles flot resultat for dette eftersyn.

Poul-Erik Svendsen siger:

- Det vidner om, hvordan sygehusene rykker sig på området ved at fastholde et stærkt fokus. Vi kan se, at siden vi begyndte kvalitetseftersynene, er der sket en løbende forbedring, og for flere af sygehusenes vedkommende er der også sket en flot forbedring siden seneste måling. Det er rigtig godt arbejde både af medarbejdere og ledelsen begge steder.

Ny national retningslinje

Hidtil er kvalitetseftersynene sket efter de to standarder Insta800 og DS2451-10. Insta800 er en standard, der efterser den generelle rengøring, mens DS2451-10 har fokus på rengøring af områder, hvor man stiller særlige krav for at forebygge smitte. Fremover kommer eftersynene på rengøringen af netop de områder ikke til at ske efter DS2451-10, men efter en National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR).

Den nye retningslinje bliver også brugt i de øvrige regioner.

Retningslinjen beskriver og stiller krav til udførelsen af rengøring i sundhedsvæsenet med henblik på at forebygge smittespredning, ligesom den tidligere standard også gjorde.

Koncerndirektør Kurt Espersen siger:

- Det er en anbefaling fra vores fagfolk, der gør, at vi skifter til den nye retningslinje. Den er bedre til at have fokus på de punkter, hvor der er risiko for, at personale og patienter med berøring kan overføre og sprede smitte. 

Den nye retningslinje adskiller sig fra den foregående standard ved, at den med sine krav til rengøringen er mere fokuseret på at forebygge smittespredning. Det gør den blandt andet med et stort fokus på de overflader, som man ofte er i berøring med, eksempelvis bordoverflader og greb.

En anden forskel er, at NIR ikke skelner mellem typer af pletter. Uanset hvilket materiale en plet består af, så er det negativt for det samlede eftersyn, hvis der findes pletter.

I forbindelse med overgangen til den nye retningslinje skal regionsrådet til december tage stilling til, om kvalitetseftersynene af rengøringen skal sættes på pause i et år for at give medarbejderne ro til at lære den nye retningslinje at kende.

Fakta

Region Syddanmark gennemfører 2 gange årligt eksterne kvalitetseftersyn af rengøringen på samtlige syddanske sygehuse.

Eftersynene bliver foretaget af det eksterne firma Dansk Servicerådgivning.

Godkendelsestallet er afhængigt af stikprøvestørrelsen. For 200 lokaler er det accepteret ved 14 ikke-godkendte lokaler og afvist ved 15 ikke-godkendte lokaler. Ved 300 lokaler er det accepteret ved 21 og afvist ved 22 lokaler. Resultaterne fra efteråret 2019 viser følgende:

  • Godkendt eftersyn af DS/INSTA 800 - Ud af 200 lokaler godkendes 200. Det svarer til en godkendelsesprocent på 100.
  • Godkendt eftersyn af DS 2451-10 - Ud af 200 lokaler godkendes 198. Det svarer til en godkendelsesprocent på 99,0
  • Godkendt eftersyn af DS/INSTA 800 - Ud af 200 lokaler godkendes 199. Det svarer til en godkendelsesprocent på 99,5.
  • Godkendt eftersyn af DS 2451-10 - Ud af 200 lokaler godkendes 190. Det svarer til en godkendelsesprocent på 95,0.
  • Godkendt eftersyn af DS/INSTA 800 - Ud af 315 lokaler godkendes 309. Det svarer til en godkendelsesprocent på 98,1.
  • Godkendt eftersyn af DS 2451-10 - Ud af 315 lokaler godkendes 297. Det svarer til en godkendelsesprocent på 94,3
  • Godkendt eftersyn af DS/INSTA 800 - Ud af 200 lokaler godkendes 196. Det svarer til en godkendelsesprocent på 98.
  • Godkendt eftersyn af DS 2451-10 - Ud af 200 lokaler godkendes 189. Det svarer til en godkendelsesprocent på 94,5
  • Godkendt eftersyn af DS/INSTA 800 - Ud af 200 lokaler godkendes 200. Det svarer til en godkendelsesprocent på 100.
  • Godkendt eftersyn af DS 2451-10 - Ud af 200 lokaler godkendes 194. Det svarer til en godkendelsesprocent på 97.

Yderligere oplysninger

Kurt Espersen

Koncerndirektør


21 67 90 21
APPFWU01V