Skip til primært indhold

Nyt center for funktionelle lidelser skal ligge i Odense

Patienter, der lider af funktionelle lidelser, skal behandles i Odense, hvis det står til sundhedsudvalget. Region Syddanmarks nye center for funktionelle lidelser skal placeres på Odense Universitetshospital og behandle de sværest ramte patienter.

Patienter med de såkaldte funktionelle lidelser skal i fremtiden behandles på Odense Universitetshospital (OUH). Det nye Center for Funktionelle Lidelser skal behandle de hårdest ramte patienter, mens patienter med lette eller moderate symptomer skal behandles på regionens øvrige sygehuse og i almen praksis. 

Det er anbefalingen fra Region Syddanmarks ekspertgruppe og nu også anbefalingen fra regionens sundhedsudvalg.

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S) er godt tilfreds med oplægget til det nye center:

- Vi er nu godt på vej med at etablere et syddansk center for funktionelle lidelser. Vi har i en årrække haft et tilbud til patienterne med funktionelle lidelser, men nu får vi lavet et mere specialiseret center, der få de her uforklarlige lidelser som hovedfokus.

I budgetforliget for 2019 er der sat 4 millioner kroner af til det nye center, hvor 275 af de sværest ramte patienter hvert år kan starte i behandling. Hvis centeret bliver godkendt på regionsrådsmødet i april, kan de første patienter påbegynde behandlingen fra juni 2019.

Uforklarlige lidelser er svære at behandle

Funktionelle lidelser er en betegnelse for en række lidelser, der fremkalder fysiske symptomer, der blandt andet påvirker patienternes evne til at fungere i hverdagen, men som man ikke kan se i hverken blodprøver, røntgen-undersøgelser eller andre medicinske undersøgelser.

Sundhedsudvalgsformanden er godt klar over, at det er en svær opgave, centeret skal løfte:

- Patienterne med funktionelle lidelser er en udfordrende patientgruppe, som vi vil gøre alt, hvad vi kan for at behandle. Vi ved, at de sværeste ramte patienter er meget invaliderede, men vi kan bare ikke se, hvad der skaber symptomerne, og det gør opgaven svær for vores læger og sygeplejersker.

Patienter med lettere funktionelle lidelser kan behandles lokalt

Centeret bliver placeret på OUH i tilknytning til smertecentret, da der er et stort overlap mellem patienter med funktionelle lidelser og patienter med kroniske smerter.

Centret vil således også arbejde tæt sammen med Psykiatrisk Afdeling i Odense, hvor patienter med svære funktionelle lidelser i dag bliver henvist til. Det nye center vil etablere et tæt samarbejde med psykiatrien og øvrige faglige specialer i forbindelse med behandling af patienterne. 

Patienter med lette og moderate funktionelle lidelser udredes og behandles i flere specialer på alle sygehuse i Region Syddanmark.

Det nye center bliver bemandet af en speciallæge, en sygeplejerske, en fysioterapeut/ergoterapeut med indsigt i behandling, træning og rehabilitering, en psykolog med indsigt i fagområdet og en sekretær.

 

Kontaktoplysninger til det øvrige regionsråd

Yderligere oplysninger

APPFWU01V