Skip til primært indhold

Akut psykiatrisk udrykningstjeneste skal skabe mere tryghed

Regionens psykiatriske akuttilbud skal forstærkes af en psykiatrisk udrykningstjeneste, som døgnet rundt kan tage med, når politiet eller vagtlægen har brug for hjælp i forbindelse med en borger, der lider af svær psykisk sygdom.

Udrykningstjenesten skal blandt andet hjælpe politiet eller lægevagten med at skabe mere ro og tryghed, når en syddansker, der eksempelvis har en svær psykose, skal indlægges med det samme eller støtte politiet og vagtlægen i deres kontakt med psykiatriske patienter i opkørte situationer.  

Det fortæller formanden for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF).

Udvalget har netop godkendt et forslag til, hvordan udrykningstjenesten konkret skal skrues sammen, og udvalget sender derfor forslaget videre til godkendelse i regionsrådet:

- Vi håber, at udrykningstjenesten vil føre til, at færre bliver tvangsindlagt, ligesom vi ønsker at skabe mere tryghed for de mennesker, der lige pludselig står i en situation, hvor de har brug for akut psykiatrisk hjælp, uanset hvornår på døgnet det sker.  Det er derfor, vi gerne vil have en psykiatrisk udrykningstjeneste 24/7. Det vil forhåbentligt føre til, at der kommer mere ro på og den syge hurtigere kan få den hjælp, der er brug for, siger Thies Mathiasen.

Borgere over 20 år

Etableringen af den akutte psykiatriske udrykningstjeneste sker som led i udmøntningen af budgetforliget for 2019 og forventes at koste 8,3 millioner kroner årligt. 

Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark har været i dialog med politikredsene, som dækker Region Syddanmarks geografi, samt Rigspolitiet, lægevagten og de praktiserende læger i arbejdet med at fastlægge det konkrete forslag til en regional udrykningstjeneste.

Udrykningstjenesten er tiltænkt borgere over 20 år og forventes at blive sat i værk i juni.

                                                                                                                                                                           

Fakta
 

Med etablering af en regionsdækkende akut psykiatrisk udrykningstjeneste bemandes de fire mobile skadestuer i Vejle, Esbjerg, Aabenraa og Odense med en sygeplejerske, som sammen med politiet, praktiserende læge eller vagtlæge kan rykke ud og tilbyde sygeplejeassistance til borgere fx ved tvangsindlæggelser i tidsrummet kl. 13-21 alle ugens dage.

Fra kl. 21-13 assisterer en akut psykiatrisk udrykningstjeneste alle politikredse, praktiserende læger og vagtlæger i regionen med udgangspunkt fra Vejle.

Det er politiet, vagtlægen og praktiserende læger, der kan rekvirere assistance og rådgivning fra den psykiatriske udrykningstjeneste.

APPFWU02V