Skip til primært indhold

Stor tilfredshed blandt syddanske skadestuepatienter

Patienterne på de syddanske akutmodtagelser og akutklinikker er nogle af de mest tilfredse i landet, viser ny undersøgelse.

Der er ingen mennesker, der ønsker at komme på akutklinik eller akutmodtagelsen, fordi det ofte betyder, at man er kommet galt afsted. Men når nu uheldet er ude, så er de syddanske patienter rigtig godt tilfredse med den behandling, de får.

Det viser en ny landsdækkende undersøgelse af patienttilfredsheden på akutmodtagelser og akutklinikker. Faktisk viser undersøgelsen, at Region Syddanmark har landets mest tilfredse patienter i akutmodtagelserne. Patienterne i akutklinikkerne er de næstmest tilfredse patienter i landet sammenlignet med de øvrige regioner.

Formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S), siger:

-  Jeg bliver i rigtig godt humør, når jeg ser de tal. Når man kommer til akutmodtagelserne eller akutklinikkerne, så er det ofte fordi, at man er kommet pludseligt til skade eller er ramt af akut sygdom. Det er en svær situation at stå i, og derfor glæder det mig, at så mange mennesker er tilfredse med den hjælp, de får. Et af Region Syddanmarks pejlemærker er, at vi er borgernes og patienternes region. Det vidner tallene om, synes jeg.

Undersøgelsen viser, at ni ud af 10 i nogen, høj eller meget høj grad er tilfredse med deres besøg i akutmodtagelserne. Tallet er lidt højere for akutklinikerne.

Får svar på deres spørgsmål

Noget af det, som patienterne er særligt tilfredse med, er, at de føler, at de får svar på de spørgsmål, de stiller. I akutklinikkerne mener 99 procent, at de i nogen, høj eller meget høj grad får svar på de spørgsmål, de stiller. For akutmodtagelserne er tallet 98 procent.

Poul-Erik Svendsen siger:

- Når man er i en sårbar situation, så er det vigtigt, at man kan føle sig tryg. Det, at man får svar på sine spørgsmål, kan være med til at skabe en følelse af tryghed. Så det er jeg meget tilfreds med.

Selvom den overordnede tilfredshed er høj, så er der også plads til forbedringer, blandt andet i forhold til information om ventetider. Her klarer Region Syddanmark sig bedre end landsgennemsnittet, men der er stadig over 40 procent af patienterne, der ikke mener, at de informeres godt nok om udviklingen i ventetiden fra ankomst til undersøgelse.

Poul-Erik Svendsen siger:

- Der er bestemt plads til forbedringer. Når man ringer til skadevisitationen, så får man jo en vejledende tid, men der kan selvfølgelig ske hændelser, der gør, at den tid ikke holder. Personalet er meget opmærksomme på at melde ud, når det sker, men undersøgelsen tyder på, at det er noget, som vi skal have et endnu skarpere fokus på.

2.219 syddanskere har svaret

Undersøgelsen er foregået ved, at 4.801 syddanskere, der har været i behandling på en akutmodtagelse eller akutklinik i perioden fra 24. august til 13. september 2018, efterfølgende fik et spørgeskema. Spørgeskemaet er sendt til deres digitale postkasser eller som brev, hvis de er fritaget for digital post.

2.219 besvarede undersøgelsen.

I spørgeskemaet er der 21 spørgsmål, som handler om alt fra generel tilfredshed med behandlingen til skiltning, smertelindring og ventetid i forbindelse med besøget.

Læs undersøgelsen på www.patientoplevelser.dk

Fakta om undersøgelsen

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af akut ambulante, somatiske patienters oplevelser i forbindelse med deres besøg i en akutmodtagelse eller akutklinik.

Formålet med LUP Akutmodtagelse er at få systematisk viden om, hvordan patienter, der har et besøg i en af landets akutmodtagelser/-klinikker, oplever dette besøg. Det er femte år, at LUP Akutmodtagelse gennemføres.

 

Kontaktoplysninger på det øvrige regionsråd

Yderligere oplysninger

APPFWU01V