Skip til primært indhold

Ny grøn råstofplan søger input fra borgere

Region Syddanmarks nye råstofplan, Råstofplan 2020, skal have større fokus på en mere bæredygtig udvikling. Derfor inviterer Region Syddanmark nu borgere, naturorganisationer, virksomheder, kommuner og statslige myndigheder til at komme med idéer og forslag til, hvordan arbejdet med FN’s verdensmål kan afspejles i en kommende råstofplan.

Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at Region Syddanmark skal arbejde for at understøtte FN’s 17 verdensmål, og at målene skal danne rammen om den kommende regionale udviklingsstrategi. Dette gælder også for råstofområdet, hvor Region Syddanmark nu er påbegyndt arbejdet med at udforme Råstofplan 2020.

I dag tages det første skridt, som er indhentning af idéer og forslag til den nye råstofplan. Og formanden for Miljøudvalget, Jørn Lehmann Petersen (S), håber, at der vil komme input fra mange forskellige parter:

- Jeg håber, at både borgere, naturorganisationer og virksomheder vil spille ind med deres idéer og forslag til, hvordan vi gør den nye råstofplan mere bæredygtig. Mange borgere har en holdning til både samfundsudviklingen og klima og miljø, så jeg tror på, at vi sammen kan vi finde de mest optimale måder at indvinde ressourcer på – både for borgerne, samfundet som helhed og miljøet, siger han.

Råstofferne skal række til de kommende generationer

Det nye fokus kommer til udtryk på flere måder i Råstofplan 2020. Der skal større fokus på en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af råstofressourcen. Det betyder blandt andet, at man skal udnytte de rigtige råstofkvaliteter til de rigtige formål, så ressourcer af højeste kvalitet ikke anvendes til formål, der lige så godt kunne bruge ressourcer af lavere kvalitet, fortæller Jørn Lehmann Petersen:

- I Danmark er vi allerede rigtig gode til at genanvende materialer. Eksempelvis genanvender vi i forvejen det meste af vores byggeaffald. Men der sker væsentlig mere nybyggeri, end der bliver revet ned. Derfor rækker genanvendelse ikke alene, og på længere sigt skal vi finde ud af, hvordan vi kan nedbringe forbruget, siger han og fortsætter:

- Region Syddanmark ser rigtig gerne, at også borgerne byder ind med deres idéer og forslag til den nye plan, så vi sammen kan finde ud af, hvordan der kan indvindes råstoffer med større hensyntagen til omverdenen og de kommende generationer.

FAKTA:

  • Region Syddanmarks råstofplan bestemmer, hvilke områder der må indvindes forskellige råstoffer på.
  • Råstofplan 2020 vil i højere grad end tidligere have fokus på bæredygtighed. Det skyldes, at regionsrådet har vedtaget, at FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling skal danne rammen om den kommende regionale udviklingsstrategi.
  • Indhentning af idéer og forslag løber fra i dag og frem til 1. april 2019.
  • Læs mere om råstofplanen.
     

 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Yderligere oplysninger

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU01V