Skip til primært indhold

Ambulatorium på hjul skal tage kampen op mod leverbetændelse

Region Syddanmark sætter nu et rullende ambulatorium ind i kampen mod hepatitis C. En læge og en sygeplejerske i det rullende ambulatorium skal besøge væresteder, herberger og festivaler i hele Region Syddanmark og teste og behandle udsatte borgere, der måske har hepatitis C, men som ikke er diagnosticeret.

Eksperter vurderer, at der i Region Syddanmark går omkring 1.200 borgere rundt med kronisk leverbetændelse - hepatitis C - uden at de får gjort noget ved deres sygdom. Nogle af dem ved ikke, at de er kronisk syge med hepatitis C – andre af dem ved godt, de lider af sygdommen, men er stoppet med at dukke op til behandling.

Gruppen består primært af sårbare borgere, for eksempel tidligere eller nuværende stofmisbrugere, der er blevet smittet, fordi de har delt sprøjter i forbindelse med deres stofmisbrug.

Indsats aftalt i budgetforliget

I forbindelse med efterårets budgetforlig aftalte de syddanske regionsrådspolitikere at afsætte 2,7 mio. kr. over to år til at hjælpe denne gruppe. Det er denne aftale, regionens sundhedsudvalg drøftede i tirsdags og sendte videre til endelig beslutning i regionsrådet.

For at komme i kontakt med gruppen af sårbare borgere vil en læge og en sygeplejerske i en kassevogn, der er indrettet som et rullende hepatitis-ambulatorium, besøge væresteder, herberger og festivaler. Fra det mobile ambulatorium vil de to medarbejdere – suppleret af lokale frivillige – motivere sårbare borgere til at blive testet for hepatitis C og tilbyde behandling på stedet.

Poul-Erik Svendsen (S), der er formand for Region Syddanmarks sundhedsudvalg, siger:

- Med sådan et ambulatorie på hjul regner vi med at kunne komme i dialog med sårbare borgere, der er smittet med hepatitis C og forhåbentlig få dem i behandling. Vi har allerede et godt udgående arbejde i gang, og Region Syddanmark kan med dette fremstød blive den første region i Danmark, der når WHOs målsætning om, at 80 procent af hepatitis C-smittede skal være i behandling og 90 procent skal være diagnosticerede i 2030. Det vil være flot.

Region Syddanmark har allerede forsøgt sig med at være opsøgende med udgangspunkt i Misbrugscentret i Svendborg. Her har test og behandling af udsatte borgere været en succes.

Leverbetændelse kan føre til skrumpelever

Hepatitis C er en af varianterne af smitsom leverbetændelse. Smitten overføres som oftest ved kontakt med blod fra en smittet - for eksempel ved deling af sprøjter og kanyler. Sygdommen kan være i kroppen, uden at den smittede mærker det, da der er meget få symptomer ved sygdommen. Hepatitis C kan forårsage skrumpelever, leversvigt og leverkræft.

Eksperterne vurderer, at der er omkring 3.500 syddanskere, der lider af kronisk hepatitis C. Hovedparten er i behandling, men der findes altså denne sårbare gruppe af borgere, som enten ikke ved, de er syge eller er faldet ud af deres behandling.

Database skal holde styr på fakta

For at følge op på hvordan det går med at bekæmpe hepatitis C, vil regionen også etablere en landsdækkende laboratoriedatabase for hepatitis C.

Regionen forventer at kunne sætte det nye initiativ i værk i første kvartal 2020, når regionsrådet har taget endelig stilling til sagen på rådets januar-møde.

Yderligere oplysninger

Formand for Region Syddanmarks sundhedsudvalg, Poul-Erik Svendsen (S).

Professor Peer Christensen, Infektionsmedicinsk Afdeling, OUH, telefon 65 41 38 45/mobil 23 60 47 59

Kontaktoplysning

APPFWU01V