Skip til primært indhold

Syddanskere kan få krisesamtaler med lægen

Syddanske borgere får fremover bedre mulighed for at få én eller flere længere samtaler med deres praktiserende læge ved akut opståede livskriser. Det kan være kriser som skilsmisse, arbejdsløshed eller alvorlig sygdom, men også hvis de føler sig stressede eller lider af let angst eller depression.

Hver tiende syddansker har et lavt selvværd, og antallet af syddanskere, der ikke trives mentalt, er i det hele taget steget markant de seneste år. Det viser den seneste nationale sundhedsprofil-undersøgelse fra 2017.

En ny lokalaftale, som Region Syddanmark har indgået med de syddanske kommuner og PLO Syddanmark, skal være med til at dæmme op for den udvikling. Aftalen gør det muligt for de praktiserende læger at tilbyde krisesamtaler eller deciderede samtaleterapiforløb til syddanskere med ondt i livet.

Aftalen skal dog først endeligt godkendes i det syddanske regionsråd, før den kan træde i kraft.

Krisesamtale kan tage tingene i opløbet

Syddanskerne, som kan få glæde af den nye aftale, er for eksempel borgere, som står midt i en skilsmisse, eller som er blevet arbejdsløse. Det kan også være borgere, som er alvorligt syge, har en pårørende, der er alvorligt syg, eller borgere med stress, angst eller lette depressioner.

Bo Libergren (V), formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, er glad for, at syddanskerne får mulighed for at få lettet hjertet i en fortrolig samtale med deres læge:

- Man ved, at personlige kriser øger risikoen for at blive ramt af stress eller depression. Derfor kan den tidlige indsats være med til at tage tingene i opløbet og forebygge, at en krise udvikler sig og ender i en længerevarende sygemelding. Det kan i sidste ende betyde, at færre syddanske borgere mister deres arbejde eller er nødt til at afbryde deres uddannelse, hvilket jo er positivt for både borgerne og samfundet.

Krisesamtalerne giver den praktiserende læge mulighed for at træde til med støtte, så snart behovet opstår. Samtidig kan samtalerne bruges til at afklare borgerens situation, så der kan lægges en plan for den videre indsats – for eksempel et samtaleterapiforløb hos lægen eller en henvisning til et kommunalt tilbud, en psykolog eller et andet behandlingstilbud.

Vi søger hele tiden at udvikle sundhedsvæsenet i fællesskab

Flere praktiserende læger tilbyder allerede i dag samtaler, hvis ”livet gør ondt”, men med den nye aftale bliver der sat en formel ramme om samtalerne. Det er formand for PLO Syddanmark Jørgen Skadborg glad for:

- Med lægens kendskab til patienten giver det rigtig god mening, at lægen kan tilbyde krisesamtaler og yde støtte til patienterne tidligt i et forløb. Aftalen understøtter, at vi kan hjælpe nogle af de patienter, der har allermest brug for hjælp.

Også Bo Libergren er glad for samarbejdet med de praktiserende læger, som har gjort aftalen mulig:

- De praktiserende læger er en vigtig del af sundhedsvæsenet. Vi prøver hele tiden at udvikle sundhedstilbuddene i samarbejde med lægerne, og det er denne nye aftale om krisesamtaler et godt eksempel på. Der er ingen tvivl om, at der er behov for det tilbuddet – det vidner sundhedsprofil-tallene i den grad om.

For at sikre, at de praktiserende læger er klædt godt på til opgaven, vil regionen fremover tilbyde gratis supervision til lægerne, hvor de får mulighed for at tale om deres oplevelser og udfordringer med samtaleterapi samt få gode råd og vejledning.

Fakta om aftalen

Aftalen omfatter både børn, unge og voksne syddanskere, og regionen vurderer, at det vil koste cirka 4 millioner kroner om året at tilbyde krisesamtaler og samtaleterapi til borgerne.

De tre millioner kroner går til at honorere de praktiserende læger, mens den sidste million kroner dækker de omkostninger, der er forbundet med det nye supervisionstilbud til lægerne.

Praksisplanudvalget i Region Syddanmark, som består af politiske repræsentanter for region, kommuner og PLO Syddanmark, har på et møde 12. juni 2019 tiltrådt lokalaftalen med forbehold for, at regionsrådet godkendelser aftalen på et møde 30. september 2019.

Regionens Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler regionsrådet at godkende aftalen.

Yderligere information

Formand Bo Libergren (V), Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Region Syddanmark, telefon 2920 1800
Formand Jørgen Skadborg, PLO Syddanmark, telefon 2061 8833

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V