Skip til primært indhold

MTU: Rekorddeltagelse og øget tilfredshed

Region Syddanmark har gennemført årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) blandt samtlige ansatte. Resultaterne viser en overordnet øget tilfredshed på hovedområderne. Tre enheder – Sygehus Lillebælt, Ambulance Syd og Sygehus Sønderjylland – kan bryste sig af flot fremgang.

Medarbejderne i Region Syddanmark har netop fået resultaterne af årets MTU. I alt har 20.234 deltaget og svaret på spørgsmål inden for hovedområderne trivsel, social kapital, arbejdsopgaver og udvikling. Svarprocenten på 84 er regionens hidtil højeste for MTU.

Resultaterne viser en samlet fremgang i regionen på de 4 hovedområder. Trivslen blandt regionens medarbejdere er samlet set steget med 1 point siden 2016, hvor Region Syddanmark sidst gennemførte en tilsvarende MTU blandt alle medarbejdere.

Se den fulde rapport fra Region Syddanmarks MTU 2018 (PDF)

Oversigt over MTU 2018-resultater fordelt på enheder *

Oversigt over MTH 2018

  *Tallene i tabellen er indekstal mellem 0-100 og er beregnet på baggrund af et gennemsnit af en række underliggende spørgsmål. Parentesen efter tallet indikerer, om der er fremgang forhold til 2016. Eksempelvis er (+2) en forbedring på 2 point, og (-) betyder, at resultatet er uændret i forhold til 2016.
1) Her sammenlignes med resultatet fra MTU 2017, da Ambulance Syd ikke var en del af Region Syddanmark i 2016.

Indsats på Sygehus Lillebælt, Ambulance Syd og Sygehus Sønderjylland bærer frugt

Enhedernes trivselsscore ligger i år mellem 73-78, og særligt udviklingen på de to sygehusenheder Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt er positiv. Siden 2016 har Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt løftet trivslen blandt medarbejderne med hhv. 9 point og 3 point. Begge sygehusenheder ligger i år i top med en trivselsscore på hhv. 77 og 78 og begge med en svarprocent på over 90 pct.

Den flotte fremgang i medarbejdertilfredsheden på Sygehus Sønderjylland ses også inden for de øvrige temaer social kapital, arbejdsopgaver og udvikling, der er løftet med hhv. 9, 6 og 7 point siden 2016.

Et tredje bemærkelsesværdigt løft i medarbejdertilfredsheden skal findes blandt medarbejderne i Ambulance Syd. De har tilkendegivet en fremgang på 4-7 point på alle parametre i forhold til resultaterne i 2017, hvor de gennemførte deres første MTU. Ambulance Syd, der står for ambulancedriften i Sydvestjylland, Sønderjylland og på Fyn, blev etableret i august 2016, da Region Syddanmark hjemtog ambulancedriften efter ambulanceselskabet BIOS’ konkurs, hvor medarbejderne blev virksomhedsoverdraget.

Regionsdirektør Jane Kraglund glæder sig over den øgede medarbejdertilfredshed blandt medarbejderne på de tre enheder:

 - I forhold til den flotte fremgang på Sygehus Lillebælt, Ambulance Syd og Sygehus Sønderjylland ser jeg, at medarbejderne nu kvitterer for enhedernes indsatser med øget tilfredshed. Jeg ved, at der er blevet arbejdet intenst på at skabe stærke organisationer, og jeg hæfter mig ved, at initiativerne bærer frugt. Generelt har flere end nogen sinde før givet deres besyv med i MTU’en, og derfor er det ekstra godt at se, at medarbejderne i regionen samlet set trives og oplever, at samarbejde og udviklingsmuligheder har gode betingelser.

MTU er et grundlag for dialog

Men resultaterne viser også, at medarbejdertilfredsheden blandt medarbejderne i Psykiatrien på alle fire temaer er gået tilbage i forhold til 2016. Til det siger Lone Rasmussen, der er næstformand i Hovedudvalget i Region Syddanmark:

- Jeg er utrolig glad for den store opbakning, medarbejderne generelt viser MTU’en og glæder mig over, at de overordnet tilkendegiver, at de har en god arbejdsplads, for det er netop, hvad Region Syddanmark stræber efter at være. Men jeg er selvfølgelig meget opmærksom på, at der i det store billede gemmer sig nuancer, og at medarbejderne i Psykiatrien faktisk har oplevet et fald i deres trivsel. Det skal vi tage hånd om, når vi herefter går i dialog om MTU-resultaterne.

Region Syddanmarks MTU 2018 blev gennemført i perioden 20. september til 12. oktober 2018. Medarbejderne har på en skala fra 1-7 skullet angive, hvor enige de var i en række forskellige udsagn. Svarprocenten på 84 er 4 procentpoint højere end i 2016. 

 Yderligere oplysninger:

Regionsdirektør Jane Kraglund, Region Syddanmark, 
Næstformand i HU Lone Rasmussen, Region Syddanmark, tlf.: 76 63 17 34 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Kontaktperson

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU02V