Skip til primært indhold

Tre nye initiativer skal nedbringe ventetider på høreområdet

Sundhedsudvalget i Region Syddanmark anbefaler, at regionen sætter tre nye initiativer i gang for at nedbringe ventetiderne på høreområdet. Initiativer til en samlet pris af 11,6 millioner kroner om året.

Ventetiderne for borgere, der skal have et nyt høreapparat, er blevet for lange.

Derfor anbefaler sundhedsudvalget i Region Syddanmark, at samtlige høreklinikker i regionen øger aktiviteten, at høreklinikkerne kan søge en særlig pulje til at optage flere audiologiassistent-elever samt at ændre på hvornår patienterne bliver tilbudt at skifte høreapparat.

De tre initiativer vurderes at løbe op i 11,6 millioner kroner om året, og de vil over en periode nedbringe ventelisterne.

Sundhedsudvalgsformand i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S), mener, at det er nødvendigt med mere markante indsatser:

- Vi bliver nødt til at reagere på de lange ventelister på høreområdet, og derfor anbefaler vi, at vi nu går mere drastisk til værk end hidtil. Problemerne på høreområdet bunder i flere udfordringer, og derfor er det nødvendigt at skrue på flere knapper på en gang for at få ventetiden ned. Det bliver et langt sejt træk, men det er det, der skal til.

Sundhedsudvalget sender nu sagen videre til regionsrådet, der skal trække af på den endelige beslutning.

Forskellige løsninger har været i spil

Høreområdet i Region Syddanmark har over en periode kæmpet med meget lange ventetider på de syddanske høreklinikker.

Regionen oprettede derfor i foråret 2017 en regional høreklinik i Sønderborg. Tilbuddet var til patienter fra hele regionen, der havde ventet mere en 12 måneder på behandling. Disse patienter kunne nu blive omvisiteret til den regionale høreklinik. Men kun få patienter tog imod tilbuddet, og derfor forsøgte regionsrådet i januar 2018 at gøre tilbuddet mere attraktivt.

Ændringen har desværre ikke haft en effekt, da en ny problematik har vist sig.

Det har vist sig svært at rekruttere de audiologi-assistenter, der foretager undersøgelser og kontroller, og det har fået ventetiden i Sønderborg til at stige.

Det betyder, at selvom ventetiden på den regionale høreklinik i Sønderborg er kortere end i resten af regionen, så kan den regionale høreklinik ikke selvstændigt medvirke til at nedbringe ventetiderne på de andre høreklinikker – som det ellers var planen.

Aktivitetsloft skal fjernes

Det mest markante trin i den nye plan på høreområdet er at fjerne aktivitetsloftet på høreområdet. Aktivitetsloftet er en begrænsning for, hvor meget en given afdeling må lave i løbet af et år. Loftet skal forhindre, at udgifterne til afdelingerne pludselig løber løbsk, og dermed sprænger budgettet.

Ved at fjerne aktivitetsloftet kan høreklinikkerne gennemføre høreundersøgelser på 1.850 flere patienter end hidtil. Beregninger viser, at det vil koste 10,6 millioner kroner om året.

Særlig pulje til at uddanne flere audiologiassistenter

Trin to i planen er en særlig pulje, som høreklinikkerne kan søge. Puljen giver en økonomisk indsprøjtning til høreklinikkerne, så de kan optage flere audiologiassistent-studerende som elever.

Der er i dag for få uddannelsespladser, så mange audiologiassistent-studerende falder fra. Flere pladser på de syddanske høreklinikker vil øge andelen af studerende, der gennemfører studiet og give en bedre mulighed for at rekruttere eleverne efter endt uddannelse.

Høreapparater behøver ikke skiftes hvert fjerde år

Sidste trin i planen er at ændre på, hvornår høreklinikkerne tilbyder at udskifte høreapparaterne.

På nuværende tidspunkt tilbyder høreapparatproducenterne som standard fire års garanti på deres høreapparater. Det betyder, at sygehusene i dag har en praksis, hvor borgerne tilbydes udskiftning af deres høreapparat hvert fjerde år – uanset om de virker eller ej.

Sygehusene skal fremover først tilbyde en udskiftning af høreapparater, når fagfolkene vurderer, at der er behov for det.

Det betyder, at nogle brugere skal have nye høreapparater tidligere end hvert 4 år, mens andre høreapparatsbrugere kan anvende høreapparaterne i mere end fire år.

Yderligere oplysninger

Kurt Espersen

Koncerndirektør


21 67 90 21
APPFWU01V