Skip til primært indhold

Region Syddanmark indgår aftale med Lif om retningslinjer for efteruddannelse af sundhedspersonale

En ny aftale mellem Lægemiddelindustriforeningen (Lif) og Region Syddanmark fastlår fælles principper for samarbejdet om efteruddannelse og kompetenceudvikling af sundhedspersonale på de syddanske sygehuse.

Region Syddanmark har siden vedtagelsen af en ny retningslinje for finansiering af efteruddannelse drøftet det fremtidige samarbejde med blandt andet Lægemiddelindustriforeningen (Lif) og Medicoindustrien. Lif og Region Syddanmark har nu indgået en aftale om fælles principper for samarbejdet om efteruddannelse.

Regionsdirektør Jane Kraglund siger:

- Samarbejde med industrien har altid haft en høj prioritet. Men ingen må være i tvivl om det sundhedsfaglige personales uafhængighed og habilitet på de syddanske sygehuse. Med de nye, fælles principper har vi et godt udgangspunkt for at fortsætte det gode samarbejde mellem lægemiddelvirksomhederne og de faglige miljøer. Vi har nemlig en gensidig interesse i at udvikle og kvalitetssikre medicin for vores patienters skyld.

Virksomheder skal henvende sig til sygehusledelserne 

Med den nye aftale ligger det nu fast, at lægemiddelvirksomheder, der ønsker at støtte efteruddannelse og andre former for kompetenceudvikling, skal henvende sig via sygehusdirektionen. Virksomhederne skal oplyse deltagergebyrets størrelse, og det skal fremgå, at arrangementet ikke fører andre forpligtelser med sig end deltagelse i selve arrangementet. 

Det er sygehusledelserne, som beslutter om regionens ansatte kan deltage i kurser, konferencer og symposier, der er finansieret af lægemiddelvirksomheder.

Virksomheder, der afholder eller giver støtte til efteruddannelsesarrangementer, skal melde arrangementerne til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien. De kontrollerer, at lovgivningen og de brancheetiske regler overholdes.

Aftalen træder i kraft 1. juni 2018 og følger gældende lovgivning, Lægemiddelindustriens brancheetiske regler, forvaltnings- og lægemiddellovens habilitetsregler samt Danske Regioners fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Drøftelserne med Lægemiddelindustriforeningen har givet anledning til, at Region Syddanmark er på vej med en revideret retningslinje for efteruddannelse i samarbejde med private virksomheder, som skal erstatte den tidligere retningslinje om finansiering af efteruddannelse.

Yderligere oplysninger

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU01V