Skip til primært indhold

Politisk ros til Sygehus Sønderjylland for arbejdsmiljøindsats

Sygehus Sønderjylland er på rette vej. Sundhedsudvalget i Region Syddanmark blev tirsdag 22. maj blandt andet orienteret om arbejdet med at sikre et bedre arbejdsmiljø, og der var ros til ledelsen og medarbejderne fra regionsrådspolitikerne.

De tre sønderjyske sygehuse i Sønderborg, Tønder og Aabenraa er på rette kurs. Det mener Region Syddanmarks sundhedsudvalg, der 22. maj fik en orientering om fremdriften af administrerende sygehusdirektør i Sygehus Sønderjylland, Peter Fosgrau.

Sygehusdirektøren gav blandt andet en orientering om, hvordan sygehusenheden har styrket arbejdsmiljø-indsatsen væsentligt.
 
Sygehus Sønderjylland fik i 2017 fem påbud fra Arbejdstilsynet, der omhandlede uklare krav i arbejdet, stor arbejdsmængde og tidspres, fysisk og psykisk vold, høje følelsesmæssige krav og mobning.

Samtlige påbud er snart efterkommet

Sygehus Sønderjylland har allerede med en lang række konkrete initiativer efterkommet påbuddet på tre af de fem områder og forventer at have de sidste to løst i den nære fremtid.

Det fokuserede arbejde fra sygehuset ledelse og medarbejdere får ros af sundhedsudvalget og udvalgets formand Poul-Erik Svendsen (S):

- Sygehus Sønderjylland har håndteret problemerne på fornemste vis, og jeg synes, at medarbejdere såvel som ledelsen fortjener et stort skulderklap. Det er ikke nemt at ændre på arbejdsmiljøet, og alt falder ikke på plads fra dag ét, men de initiativer, som Sygehus Sønderjylland har sat i gang vidner om, at de tager det dybt seriøst, og at de er på rette vej.

Generelt fokus på arbejdsmiljø på sygehusenheden

Foruden de konkrete tiltag, så har ledelsen også sat gang i et arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet på hele sygehuset.

  • der er ansat 10 procent flere speciallæger og ekstra plejepersonale på udvalgte områder
  • at de faglige ledere kommer endnu tættere på den daglige drift
  • en styrket arbejdsmiljøorganisation med kompetenceudvikling af arbejdsmiljørepræsentanter
  • målinger af medarbejdertilfredsheden på specifikke områder
  • et generelt fokus på arbejdsmiljø og social kapital.

Poul-Erik Svendsen siger:

- Jeg har en stor tiltro til ledelsens arbejde, og jeg er overbevist om, at de sammen med medarbejderne viderefører det gode arbejde, som de har påbegyndt, så Sygehus Sønderjylland kan fortsætte med at have en høj patienttilfredshed og samtidig tiltrække dygtige medarbejdere.

Yderligere information:

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark, telefon 29 20 12 00
Administrerende sygehusdirektør Peter Fosgrau, Sygehus Sønderjylland, Region Syddanmark, telefon 26 29 07 98

Kontaktoplysning

APPFWU01V