Skip til primært indhold

Regionsrådet vil styrke lægedækningen i Vollsmose

Regionsrådet ønsker at give borgerne i Odense-bydelen Vollsmose mulighed for at få en praktiserende læge i deres nærområde. Regionsrådet vil derfor sætte to ydernumre til salg, der skal give to praktiserende læger mulighed for at åbne klinik i Vollsmose.

Regionsrådet har på regionsrådsmødet 25. juni 2018 besluttet at sætte to nye ydernumre til salg, som skal give to praktiserende læger mulighed for at åbne almene lægeklinikker, der skal have adresse i Vollsmose Sundhedscenter. Det sker for at give borgerne i Vollsmose mulighed for at få en læge tættere på deres bopæl. 

Ændringsforslag baner vej for ydernumre bundet til Vollsmose

I den oprindelige indstilling til regionsrådet var der lagt op til, at de to ekstra ydernumre skulle udbydes, så køberne af ydernumrene kunne åbne klinik hvor som helst i Odense, hvor lægedækningen generelt er under pres, fordi mange praktiserende læger er på vej på pension, og befolkningstilvæksten er høj.

Op til regionsrådsmødet stillede Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti imidlertid et ændringsforslag om, at de to ydernumre bindes til Vollsmose. 

Begrundelsen for ændringsforslaget var blandt andet, at der ikke er nogen almene lægeklinikker i Vollsmose i dag, selvom der bor cirka 9.200 borgere i området, og en stor del har sundhedsmæssige udfordringer. 

Smalt flertal bag beslutningen

For ændringsforslaget, der blev vedtaget, stemte Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti (i alt 21 stemmer).

Imod stemte Venstre, Dansk Folkeparti og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen (i alt 19 stemmer), der mente, at den forsinkelse af udmøntningen af ydernumrene, som ændringsforslaget forårsager, gør lægedækningssituationen i Odense uansvarligt sårbar.
Anne-Marie Palm-Johansen (DF) deltog ikke i sagens behandling.

Ydernumre skal være attraktive

Det fremgår af regionsrådets beslutning, at de to ydernumre i Vollsmose, der nu skal sættes til salg, skal være så attraktive som muligt.

Det betyder, at der skal afsøges, om der er mulighed for at læger, der køber ydernumrene, eksempelvis kan oprette en delepraksis eller få en kombinationsstilling i samarbejde med Odense Universitetshospital og Odense Kommune og få støtte i en opstartsperiode eller lignende.

Regionsrådet har desuden besluttet, at den såkaldte Praksisplan skal ændres, så ydernumre til Odense fremover kan udbydes ud fra en geografisk opdeling af kommunen.

Udmøntningen af regionsrådets beslutninger skal nu behandles i Praksisplanudvalget, som er et fælles udvalg mellem regionen, kommuner og PLO Syddanmark.

Fakta om lægedækningen i Odense

Befolkningstilvæksten er høj i Odense. Ifølge prognoserne kommer der 1.600-1.700 flere borgere om året frem til 2022.

Pt. tager 7 ud af 10 lægeklinikker i Odense Kommune ikke imod nye patienter. Konkret betyder det, at 42 lægeklinikker ud af 59 har lukket for nye patienter.

Hvor en praktiserende læge i Region Syddanmark i gennemsnit har cirka 1.550 patienter, passer en læge i Odense i gennemsnit 1.768 patienter. Det hænger blandt andet sammen med, at der er mange studerende i Odense, som traditionelt går mindre til lægen end ældre.  Til sammenligning har en praktiserende læge i gennemsnit 1.634 patienter på landsplan.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådets medlemmer, se kontaktoplysninger her.

APPFWU02V