Skip til primært indhold

Mads Skau bliver formand for Præhospitaludvalget

Region Syddanmarks Præhospitaludvalg har i dag konstitueret sig og valgt Mads Skau til formand for udvalget.

Umiddelbart efter regionsrådsmødet i dag, hvor regionsrådet nedsatte Præhospitaludvalget som ét af ni stående udvalg, konstituerede udvalget sig og valgte Mads Skau (V) til formand og Bente Gertz (S) til næstformand i udvalget.

Hjælp før ankomsten til sygehuset

Den præhospitale indsats handler om den hjælp, en patient får, fra vedkommende kommer til skade og frem til ankomsten på sygehuset, og det er det opgavefelt, udvalget skal arbejde med. Den nye formand ser frem til arbejdet i udvalget:

- Efter nogle år med meget store ændringer på ambulance-området oplever jeg, at vi nu har stabil drift på området. Det tidligere regionsråd har besluttet, at der skal laves en bred analyse af hele det præhospitale område, og det bliver udvalgets første og største opgave i det kommende år. Det glæder jeg mig til, sammen med hele regionsrådet, at komme i gang med.

Mads Skau er nyvalgt medlem af det syddanske regionsråd. Han har tidligere været medlem af både byrådet i Vojens og det sammenlagte byråd i Haderslev Kommune. 50-årige Mads Skau har holdt pause fra kommunalpolitik siden 2011 for at få mere tid til familien og sit landbrug, men genoptager nu det politiske arbejde i regionsrådet.

Drift af ambulancer og responstider

Præhospitaludvalget skal beskæftige sig med den præhospitale indsats og sundhedsberedskabet. Udvalget følger løbende ambulancedriften og responstiderne. Udvalget skal også arbejde med udviklingen i kvaliteten af det præhospitale område og udviklingen af førstehjælperordninger. Udvalget beskæftiger sig desuden med patientbefordring.

Præhospitaludvalget får følgende medlemmer:

  • Mads Skau, V - formand
  • Bente Gertz, S - næstformand
  • Ida Damborg, SF
  • Lene Thiemer Hedegaard, S
  • Olfert Krog, DF
  • Tage Petersen, V
  • Ulrik Sand Larsen, V

Yderligere oplysninger

APPFWU02V