Skip til primært indhold

NCC trækker sig fra klynge-udbud på Nyt OUH

NCC/Bravida Konsortiet har i dag meddelt Region Syddanmark, at konsortiet trækker sig fra at afgive bud på klyngerne på Nyt OUH. Den konkurrenceprægede dialog fortsætter med de tre øvrige ansøgere.

Regionsrådet besluttede i november 2017 at indlede en såkaldt konkurrencepræget dialog med fire totalentreprenører om færdigprojekteringen og opførelsen af de fire klyngeområder på det nye universitetshospital i Odense. De fire totalentreprenører var JV CMB/Itinera, We Care med MT Højgaard, NCC/Bravida og 5E Byg A/S.

Første dialogrunde med totalentreprenørerne er netop gået i gang, og efter at NCC/Bravida i dag har trukket sig forsætter Region Syddanmark den konkurrenceprægede dialog med de tre øvrige totalentreprenører. JV CMB/Itinera og We Care er prækvalificeret til at byde på alle fire klynger, og 5 E Byg A/S er prækvalificeret til at byde på to af delprojekterne.

I brevet til regionen skriver NCC/Bravida, at beslutningen er truffet ud fra en samlet vurdering af tilbuddet og de ressourcer, der skal allokeres. Det holder konsortiet op mod sandsynligheden for at vinde opgaven, sat op mod konsortiets muligheder på andre projekter i markedet.

Formanden for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg Karsten Uno Petersen (S) siger:

- Vi er rigtig ærgerlige over, at NCC/Bravida vælger at trække sig, da det oplagt betyder mindre konkurrence. Vi ser frem til en god og konstruktiv snak med de resterende ansøgere.

Dialogfase frem til maj

Dialogen mellem regionen og de tre resterende konsortier varer indtil maj 2018. Efter dialogfasen er afsluttet udarbejder Region Syddanmark et endeligt udbudsmateriale på baggrund af konsortiernes input. Herefter færdiggør de tre totalentreprenører deres tilbud. Efter planen vælger regionsrådet på mødet i september 2018 den eller de totalentreprenører, der skal bygge de fire klynger.

- Vi håber ikke, at vi kommer i den situation, at flere af ansøgerne trækker sig. Men hvis det sker, er vi berettiget til og forventer at forsætte dialogen med den eller de resterende ansøgere. Vi har ingen grund til at tro, at konkurrencesituationen bliver forbedret ved at annullere udbuddet og genudbyde opgaven. Afhængig af hvordan konkurrencesituationen udvikler sig, vil vi have fokus på at sikre, at klyngekontrakterne bliver indgået til konkurrencedygtige priser, siger Karsten Uno Petersen.

Et af de største sygehusbyggerier

De fire klyngeområder på det nye universitetshospital i Odense kommer til at rumme højt specialiserede funktioner, ambulatorier, kontorer og undervisningslokaler. De fire klynger udgør i alt cirka 93.000 kvadratmeter og er vurderet til at koste cirka 1,6 mia. kr. De fire klyngeområder udgør cirka en tredjedel af Nyt OUH.

I december 2017 besluttede et bredt flertal i det syddanske regionsråd, at de resterende to tredjedele af sygehuset, som omfatter vidensakse og behandlings- og sengeafsnit, skal færdigprojekteres og bygges af den italienske totalentreprenør JV CMB / Itinera.

Byggeriet af Nyt OUH bliver et af de største sygehusbyggerier i Danmark, og når det nye sygehus står færdigt i slutningen af 2022, bliver det landets største helt nybyggede sygehus.

Fakta

Se video om Nyt OUH (Bemærk: Video hostes af YouTube, hvor du skal acceptere 3. parts cookies for at se filmen)

Det nye OUH

Tegning af Nyt OUH

Kort over de tre udbudsområder, som Nyt OUH udbydes i

Kort over de tre udbudsområder, som Nyt OUH udbydes i

Yderligere oplysninge

Formand for anlægs- og innovationsudvalget Karsten Uno Petersen(S), Region Syddanmark.

Direktør Torben Hedegaard Jensen, Odense Universitetshospital, mobil 21 25 01 95

Kommunikationschef Trine Leth, NCC, mobil 23 23 19 65

Kontaktoplysning

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU01V