Skip til primært indhold

Snart kan patienter med psykisk sygdom indlægge sig selv

Der er så gode erfaringer med at lade patienter med svær psykisk sygdom indlægge sig selv, at der nu skal etableres såkaldt patientstyrede senge på alle psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark.

En lille gruppe syddanskere, der lider af svære psykiske sygdomme og ofte bliver indlagt på psykiatrisk afdeling, får nu mulighed for at kunne indlægge sig selv i op fem dage ad gangen uden at skulle konsultere en læge først.

Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2018, at alle psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark skal etablere såkaldt patientstyrede senge.

Ifølge psykiatri- og socialudvalgsudvalgsformand Thies Mathiasen (DF) er initiativet en vigtig hjælp til nogle af de syddanskere, der har det allersværest med deres psykiske sygdom:

- Normalt er det jo en læge, der vurderer og beslutter om en patient skal indlægges. Men nu vender vi bøtten og giver disse mennesker mulighed for at kunne tage beslutningen med udgangspunkt i en indgået kontrakt, siger Thies Mathiesen og fortsætter:

- Alene det, at de har muligheden, giver en ro og tryghed, som virker forebyggende, fordi de ved at de kan komme ind, når de selv vurderer, at der er behov for en seng på en psykiatrisk afdeling.

De psykiatriske afdelinger i Odense og Svendborg har deltaget i et projekt med brugerstyrede senge, og det er på baggrund af erfaringerne derfra, at der er lavet en model for ordningen, der nu udbredes til alle de andre afdelinger.

Individuel vurdering af patienternes behov

Det er ikke diagnosen men behovet, der afgør, om den enkelte patient får tilbuddet om at kunne indlægge sig selv. Den individuelle vurdering af patienten og indgåelse af kontrakt sker i et samarbejde mellem den ambulante psykiatri og de psykiatriske døgnafsnit.

En indlæggelse kan vare op til fem dage. Herefter er der en periode på 14 dage, hvor patienten ikke kan bruge ordningen. Indlæggelsen ændres til en almindelig indlæggelse, hvis det vurderes, at patienten har behov for at være indlagt ud over de fem dage.

Senest til nytår skal alle afdelinger have indgået de første aftaler med patienter, der skal have tilbuddet, og initiativet vil blive evalueret om et år.

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri- og socialudvalget, Region Syddanmark.

Administrerende sygehusdirektør, Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Psykiatrisygehuset, Region Syddanmark, tlf.: 2917 7035

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Kontaktoplysning

APPFWU02V