Skip til primært indhold

Region Syddanmark gør plads til korttidscenter på sygehuset i Tønder

Regionsrådet bevilligede mandag 27. august 3,515 mio. kr. til en ombygning på Sygehus Sønderjylland i Tønder. Ombygningen sker for at gøre plads til Tønder Kommunes korttidscenter, som flytter ind på sygehusmatriklen. Flytningen sker for at skabe bedre sammenhæng med daghospitalet.

Korttidscentret er tiltænkt både patienter, hvor man kan forebygge længere indlæggelser, samt ældre, færdigbehandlede patienter, der udskrives fra sygehuset, men for en kort periode har behov for særlig pleje eller andet behandlingstilbud og derfor ikke kan være i eget hjem. Et ophold på korttidscenteret kan vare op til 3 uger.

Kortidscenteret kommer til at rumme 11 sengepladser. Centeret bliver etableret på sygehusets 1. sal, tæt på regionens medicinske daghospital, hvor tidligere sengestuer, operationsrum, hvilerum og kontorer, bliver renoveret.

Tæt samarbejde mellem region og kommune

Regionen står for indretningen af korttidscenteret, da regionen ejer sygehuset. Arbejdet sker i tæt samarbejde med Tønder Kommune, som skal stå for driften af korttidscentret, når det står færdigt ultimo 2019. Det bliver kommunale medarbejdere, der skal arbejde på korttidscenteret.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) ser gode muligheder for at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med korttidscenteret på Tønder sygehus, hvor sektorerne fysisk kommer til at ligge tæt på hinanden:

- Korttidscenteret på sygehuset i Tønder er et godt eksempel på, hvordan vi udvikler det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejde med kommunen. Når vi samarbejder tværs af sektorerne bliver det nemmere at give borgerne oplevelsen af et velkoordineret sygdomsforløb. Som patient oplever man ikke overgangen fra én sektor til en anden, men i stedet ét koordineret sygdomsforløb.

Behandlingen styrkes ligeledes af den tætte, daglige kontakt og personlige relation personalet imellem.

Formand for Region Syddanmarks udvalg for det nære sundhedsvæsen Bo Libergren (V) siger:

- Når vi placerer korttidscenteret og daghospitalet under samme tag får personalet gode muligheder for at samarbejde på tværs af de regionale og de kommunale sundhedstilbud. Det tætte samarbejde styrker koordineringen af patientens sygdomsforløb.

Hvis der eksempelvis opstår faglige spørgsmål, er det nemt for personalet at sparre på tværs af sygehus og kommune.

Fakta:

Ombygningen er budgetteret til 8,660 mio. kr. I juni 2018 godkendte regionsrådet et statsligt tilskud på 5,145 mio. kr. til etableringen af korttidscentret. Restbeløbet på 3,515 mio. kr. finansieres via regionens prioriteringspulje: Anlæg.

 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V