Skip til primært indhold

Lægeklinik skal afhjælpe lægemanglen i Esbjerg

En lægeklinik på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er Region Syddanmarks seneste bud på, hvordan man afhjælper lægemanglen i Esbjerg. Hvis Sundheds- og Ældreministeriet godkender idéen, bliver klinikken den første af sin art i regionen og skal kunne betjene 3.200 patienter.

Lige meget hvor i Region Syddanmark man bor, skal det være muligt at komme til læge. Men i Esbjerg har det i en årrække været svært at få alment praktiserende læger til at slå sig ned – på trods af en intens regional indsats for at skaffe flere læger til området. 

Nu ønsker Region Syddanmark at tage nye midler i brug i form af en lægeklinik placeret på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Klinikken skal holde til i vagtlægens lokaler tæt op ad den fællesakutmodtagelse, og i første omgang skal klinikken oprettes på forsøgsbasis i en 6-årig periode. Planen er, at to læger skal bemande klinikken, som vil kunne betjene 3.200 patienter.

To fluer med ét smæk

Regionens sundhedssamordningsudvalg opfordrer derfor regionsrådet til at ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om at få lov til at oprette lægeklinikken som et forsøg.

Udvalgsformand Tage Petersen (V) siger:

- Vi er nødt til at gå nye veje, hvis vi fortsat skal sikre lægedækningen i et område som Esbjerg, hvor det er svært at få praktiserende læger til at slå sig ned. Ved at placere en lægeklinik på sygehuset slår vi to fluer med et smæk. Vi sørger både for, at borgerne kan komme til de samme læger hver gang – med den tryghed det nu giver – samtidig med, at vi får afprøvet nye metoder til samarbejde på tværs af fag og sektorer. Det vil give os nyttig viden til vores arbejde med at skabe bedre og mere sammenhængende forløb for patienterne.

Flere fordele for patienterne

Hvis regionen får grønt lys af Sundheds- og Ældreministeriet til at oprette klinikken, vil den få et tæt samarbejde med andre afdelinger på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Det vil give de praktiserende læger bedre mulighed for at rådføre sig med specialister på sygehuset, hvis der er brug for det.

Regionsrådet behandler sagen på regionsrådsmødet 30. oktober. Hvis regionsrådet siger ja til, at der sendes en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet, og hvis ministeriet godkender ansøgningen, forventer regionen, at klinikken vil åbne i løbet af foråret 2018.

Lægeklinikken bliver den første af sin art i Region Syddanmark, og regionen vil følge forsøget tæt. Der findes allerede regionsdrevne lægeklinikker i regionen, men de har ikke den samdrift med et sygehus, som der er lagt op til med klinikken i Esbjerg.

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Tage Petersen (V), sundhedssamordningsudvalget, Region Syddanmark.

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen, Praksisafdelingen, Region Syddanmark, mobil 2920 1381

Kontaktoplysning

APPFWU01V