Skip til primært indhold

Fire totalentreprenører i spil til at bygge klyngerne på Nyt OUH

Tre nordiske og en italiensk totalentreprenør er blevet prækvalificeret til at deltage i konkurrencen om at bygge de fire klynger på det nye universitetshospital i Odense. Regionsrådet har i dag besluttet at indlede en såkaldt konkurrencepræget dialog med de fire totalentreprenører.

De fire klyngeområder på det nye universitetshospital i Odense kommer til at rumme højt specialiserede funktioner, ambulatorier, kontorer og undervisningslokaler. De fire klynger udgør i alt cirka 93.000 kvadratmeter og er vurderet til at koste cirka 1,6 mia. kr.
Regionsrådet valgte i august at dele opgaverne med at bygge klyngerne op i mindre dele, så der var mulighed for at byde på alle fire klynger, men også på én, to eller tre klynger.

Udbud i mindre dele er lykkes

Strategien med at skabe mere konkurrence ved at udbyde i mindre dele er lykkes. Fire virksomheder har ønsket at blive prækvalificeret til opgaverne, og i dag har et stort flertal i regionsrådet valgt at indlede en konkurrencepræget dialog med alle fire konsortier. Enhedslistens ene mandat og Socialistisk Folkepartis to mandater undlod at stemme.

Der drejer sig om:

  • CMB/Itinera, der er et af Italiens største byggefirmaer
  • We Care med MT Højgaard, der er en af Nordens førende bygge- og anlægsvirksomheder
  • NCC/Bravida, der er en af Nordeuropas førende virksomheder indenfor byggeri og ejendomsudvikling
  • 5E Byg A/S, der er en af Fyns største entreprenører

De tre første virksomheder bliver prækvalificeret til at byde på alle fire delprojekter, mens 5E Byg A/S bliver prækvalificeret til at byde på to af delprojekterne.

De tre første konsortier er allerede med i opløbet om at færdigprojektere og bygge de øvrige dele af Nyt OUH.

Formanden for Region Syddanmarks innovationsudvalg Karsten Uno Petersen (S) siger:
- Vi fastholder en rigtig god international konkurrence om at være med til at bygge Nyt OUH. Vi har mindst tre virksomheder, der gerne vil være med til at færdigprojektere og bygge alle de fire delprojekter. Det er flot, når det drejer sig om så store opgaver. Desuden er det lykkes for os at få andre end de helt store entreprenører i spil. En lokal entreprenør er med i opløbet. Det glæder mig rigtigt meget.

Dialogfase frem til maj

Dialogen mellem regionen og de fire konsortier begynder i februar 2018 og varer indtil maj 2018. Efter at dialogfasen er afsluttet udarbejder Region Syddanmark et endeligt udbudsmateriale på baggrund af konsortiernes input. Herefter færdiggør de fire totalentreprenører deres tilbud. Efter planen vælger regionsrådet på mødet i september 2018 den eller de totalentreprenører, der skal bygge de fire klynger.

Nyt OUH udbydes i tre hoveddele

Byggeriet af det nye universitetshospital i Odense er delt op i tre hoveddele: Vidensaksen, behandlings- og sengeafsnit samt klyngerne, hvor regionen nu går i gang med den konkurrenceprægede dialog. (se vedhæftede tegning).

Omkring Vidensaksen og behandlings- og sengeafsnittene afleverer CMB/Itinera, We Care og NCC/Bravida deres tilbud til regionen den 4. december 2017, og regionsrådet vil på december-mødet sætte navne på, hvilke totalentreprenører der skal bygge disse dele af Nyt OUH.

Byggeriet af Nyt OUH bliver et af de største sygehusbyggerier i Danmark, og når det nye sygehus står færdig i slutningen af 2022, bliver det landets største helt nybyggede sygehus.

Se kort over de tre udbudsområder

Se tegning af Nyt OUH:

Tegning af Nyt OUH

Tegning af Nyt OUH

Yderligere oplysninger

Formand for innovationsudvalget Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark, mobil 21 63 11 93

Direktør Torben Hedegaard Jensen, Odense Universitetshospital, mobil 21 25 01 95

Kontaktoplysning

APPFWU02V