Skip til primært indhold

Trekantområdet trækker fødevareerhvervet op

Trekantområdets fødevareerhverv er generelt kommet styrket ud af krisen og har i dag 26.000 beskæftigede og en omsætning på 76 mia. kr. Det viser ny analyse, som Region Syddanmark har udarbejdet af fødevareerhvervet i Syddanmark med særligt fokus på Trekantområdet.

Dansk fødevareerhverv har de senere år været præget af tilbagegang i beskæftigelsen, men efter 2011 har beskæftigelsen på landsplan stabiliseret sig. Trekantområdet har imidlertid klaret sig væsentligt bedre end landsgennemsnittet og nærmer sig nu beskæftigelsesniveauet fra jubelåret 2008.

I 2014 nåede beskæftigelsen op på 26.000 personer i Trekantområdets 3.700 fødevarevirksomheder. Tilsammen skabte virksomhederne en omsætning på 76 mia. kr., hvoraf de 16 mia. kr. kom fra eksport.

- Fødevareområdet er et af de erhverv, der beskæftiger allerflest mennesker i Region Syddanmark. Derfor er det ekstra vigtigt, at Trekantområdet har formået at fastholde og udbygge sin styrkeposition, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V), der tillige er formand for Syddansk Vækstforum.

Flere universitetsuddannede

Udviklingen i produktivitet og eksport ligger i Trekantområdet også over udviklingen både nationalt og i Syddanmark og Midtjylland, der er de to regioner med flest arbejdspladser inden for fødevareerhvervet.

Bo Libergren (V), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling, mener, at Trekantområdets aktuelle styrke skal findes i en målrettet specialisering inden for erhvervet.

- Den globale konkurrence inden for salg af fødevarer er hård. Når Trekantområdet skiller sig positivt ud, tror jeg, at det hænger sammen med, at antallet af beskæftigede med en universitetsuddannelse er vokset med over 10 procent, siden krisen satte ind i 2008. En stærk specialisering og medfølgende høj produktivitet er en forudsætning for, at vi kan blive ved med at producere fødevarer til verdensmarkedet i Danmark, siger udvalgsformanden.

Analysen viser, at der udover store virksomheder som Carlsberg, Arla, Dan Cake og Danish Crown også findes en række højtspecialiserede virksomheder inden for nichemarkeder i vækst som eksempelvis SFK Leblanc, der laver produktionsudstyr, eller Graintec, der projekterer, designer og installerer anlæg til produktion af fiskefoder.

Vejen til øget vækst

De fleste af kommunerne i Trekantområdet har en erhvervsmæssig specialisering inden for fødevarer med Vejen som den mest specialiserede. Her er andelen af fødevarejob endda steget fra 2008 til 2014 i modsætning til både Syddanmark, Midtjylland og resten af landet. 

Fremtiden for fødevareområdet peger i to retninger. På den ene side er der et krav om øget volumen og effektivitet drevet af en forventet stigning i efterspørgslen efter fødevarer på verdensplan på 50 procent frem mod 2050. På den anden side er der et ønske om højkvalitetsprodukter, økologi, dyrevelfærd og lokal produktion.

- Fødevareerhvervet i Trekantområdet er godt rustet til at levere til den øgede globale efterspørgsel til en konkurrencedygtig pris. Samtidig findes her stærke nichevirksomheder, der kan drage nytte af andre tendenser specifikt for deres område, påpeger Bo Libergren.

Analysen af fødevareerhvervet med fokus på Trekantområdet er en del af den regionale vækst- og udviklingsstrategi og aftalt i den tilhørende udviklingsaftale mellem Region Syddanmark og Trekantområdet.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V