Skip til primært indhold

Region udfaser samarbejde med Nyt OUH-rådgiver

Region Syddanmarks samarbejde med totalrådgiveren Medic OUH om projektering af Nyt OUH udfases i løbet af det næste års tid. Det har Region Syddanmark indgået en aftale med Medic OUH om.

Region Syddanmark har valgt at udbyde arbejdet med at bygge det nye universitetshospital i Odense, Nyt OUH, i tre store totalentrepriser. De tre entrepriser rummer både færdigprojektering og selve byggeriet af sygehuset.

Det betyder, at totalrådgiveren Medic OUH’s opgave med at projektere Nyt OUH nu er afsluttet. Regionen har derfor underskrevet en aftale med Medic OUH om at udfase samarbejdet i løbet af det næste års tid. Medic OUH har siden 2011 arbejdet med at projektere det nye sygehus.
Ifølge aftalen reduceres samarbejdet med Medic OUH væsentligt fra sommeren 2017, når udbuddet er godt i gang, og ophører helt fra sommeren 2018.

Aftalen sikrer en smidig overgang

Den netop indgåede aftale beskriver blandt andet, at Medic OUH fortsat kommer til at bistå med byggemodning og med den forberedelse af letbanen, som allerede er i gang på Nyt OUH-byggepladsen. Derudover er det også aftalt, at Medic OUH stiller nogle nøgle-medarbejdere til rådighed for bygherren i en periode for at sikre en smidig overlevering af viden.

Formand for Innovationsudvalget, Karsten Uno Petersen (S), siger:

- Alle der har fulgt Nyt OUH-projektet ved, at der har været en række udfordringer i projekteringen af sygehuset, men vi har løst dem i fællesskab, og både regionen og Medic OUH har hele tiden haft projektet for øje. Vi er glade for, at aftalen med Medic OUH nu er faldet på plads, og at de vil stille en række centrale medarbejdere til rådighed et stykke tid endnu. For det er vigtigt, at vi sikrer adgang til den store viden om projektet, som Medic OUH sidder med, i perioden indtil totalentreprenøren overtager projekteringen.

Bestyrelsesformand for rådgiverkonsortiet Medic OUH I/S, Brian Thyregaard Andreasen, siger:

- Fra Medic OUH’s side er vi glade for, at regionen og Medic OUH I/S nu har gennemført anbefalingen fra projektforslaget om at udbyde Nyt OUH i totalentreprise. Vi håber, at markedet vil tage godt imod projektet for Danmarks største sygehusbyggeri, og at projektorganisationen vil bringe projektet sikkert videre. Udbuddet i totalentreprise markerer samtidig en naturlig afslutning på vores arbejde, hvorfor vores aftale med Region Syddanmark derfor udfases.

Medic OUH´s aftale og samarbejde med bygningsstyrelsen om projektering af det sundhedsfaglige fakultet fortsætter som aftalt, og detailprojekteringen fortsætter efter den aftalte tidsplan. Medic OUH´s udfasning fra samarbejdet med Region Syddanmark har derfor ikke indflydelse på denne aftale.

Projektorganisation opruster med kompetencer fra andre kvalitetsfondsbyggerier

Nyt OUH er det sidste i rækken af flere store kvalitetsfondsbyggerier i Region Syddanmark, og derfor har regionen stor erfaring med byggeprojekter af den art. Flere af de medarbejdere, der har været involveret i de øvrige byggerier, er nu hentet til projektorganisationen for Nyt OUH for at styrke organisationen.

Projektorganisationen fortsætter også samarbejdet med et konsortium bestående af NIRAS, C. F. Møller og Bech og Brun Advokater, der fungerer som bygherrerådgiver. Konsortiet hjælper regionen med at organisere og styre hele planlægnings- og byggeprocessen.

Fakta:

Totalenterprise-udbuddet af Nyt OUH opdeles i tre store dele: Vidensaksen, behandlingsbygningerne og klyngerne.

Opgaven med at projektere og bygge vidensaksen og behandlingsbygningerne er sendt i udbud 10. maj 2017.

Udbuddet af de såkaldte klynger på det nye sygehus forventes at være klar i begyndelsen af september i år.

Nyt OUH bliver Danmarks største helt nye sygehus og forventes at stå færdigt i 2022.

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Karsten Uno Petersen (S), Innovationsudvalget, Region Syddanmark, 

Administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, Odense Universitetshospital, telefon 2028 2071

Bestyrelsesformand for rådgiverkonsortiet Medic OUH, Brian Thyregaard Andreasen, telefon 4034 8612

APPFWU02V