Skip til primært indhold

Ambulance Syd kommer til at køre ambulancerne til samme pris som BIOS

Region Syddanmark har netop lagt sidste hånd på budgettet for Ambulance Syd, og alt tyder på, at regionens ambulanceselskab kan drive ambulancerne til samme pris som BIOS Ambulance Services.

Driften af ambulancerne i Region Syddanmark er ikke blevet dyrere af, at Region Syddanmark selv har taget over. Efter BIOS i sommeren 2016 blev erklæret konkurs, besluttede regionsrådet at hjemtage ambulancedriften.

Ambulance Syds drift er på niveau med BIOS’

I budgettet for Ambulance Syd har regionen kigget på de forventede udgifter over den tiårige periode, som kontrakten med BIOS ville have løbet.

Her fremgår det, at regionen i normale driftsår forventer at drive ambulancerne for 400 millioner om året, hvilket kun er én million kroner mere, end kontrakten med BIOS lød på. Det er samtidig ca. 84 mio. kr. årligt under det beløb, som Falck A/S bød for at køre ambulancer i det samme område i forbindelse med udbuddet i 2014.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er glad for de positive perspektiver i budgettet:

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været et hektisk forløb, men jeg er rigtig glad for, at vi i samarbejde med medarbejderne i Ambulance Syd er kommet så langt på så kort tid, og at vi kan drive ambulancerne indenfor en fornuftig økonomi.

1. næstformand i Region Syddanmark Poul-Erik Svendsen (S) hæfter sig ved, at Ambulance Syd samtidig har skabt tiltrængt ro:

- Det første år med BIOS var udfordrende for alle parter. Det trak store veksler på medarbejderne og gjorde borgerne utrygge. Selvom vi som politikere hele tiden har haft fokus på borgernes sikkerhed for, at der kommer en ambulance, så har den megen virak naturligt skabt uro og utryghed. Jeg er glad for, at regionens hjemtagelse af ambulancedriften efter konkursen har skabt mere ro.

Ekstraordinære udgifter påvirker økonomien

I forbindelse med BIOS’ misligholdelse af kontrakten og den efterfølgende konkurs har regionen afholdt en række udgifter, bl.a. til advokatbistand, køb af konkursbo og en ét-årig fastholdelsesbonus til medarbejderne. Alligevel er den regionale løsning set over den 10-årige kontraktperiode stadigvæk markant billigere end alternativet, som Falck A/S bød ind med i 2014, da BIOS vandt udbuddet.

Over en ti-årig periode forventer Region Syddanmark, at BIOS’ drift, de ekstraordinære omkostninger ved konkursen og Ambulance Syds efterfølgende drift vil beløbe sig til i alt 3.971 millioner kroner. Hvis BIOS havde kørt perioden ud uden problemer, ville prisen på 3.928 mio. have været 44 mio. kr. lavere. Falcks bud lød på 4.768 mio. og var altså derimod næsten 800 mio. kr. højere.

2. næstformand i regionen Thies Mathiasen (DF) glæder sig over, at de sparede penge ved udbuddet nu fortsat kan bruges andre steder.

- Alt tyder jo på, at vi i sommer traf den rigtige beslutning, da BIOS gik konkurs. Den besparelse, vi forudsatte i forbindelse med ambulanceudbuddet realiseres nu i store træk alligevel. De næsten 800 millioner kroner, som vi med al sandsynlighed sparer over 10 år, kan sagtens bruges andre steder i vores sundhedsvæsen.

Region Syddanmark har stadig uafklarede sager

Med budgettet for Ambulance Syds kommende år på plads er en vigtig milepæl passeret. Der er dog fortsat sager, der er uafklarede.

Regionen har modtaget en udbetaling på 55 mio. kr. fra garantistilleren Rabobank, men mellemværendet er fortsat ikke endeligt afklaret.

Dertil kommer, at de tidligere medarbejdere i BIOS har anmeldt en række gamle lønkrav til regionen, som Lønmodtagernes Garantifond (LG) har afvist at dække. Regionsrådet har besluttet at udbetale de krav fra redderne, der er dokumenterede og berettigede, og herefter selv undersøge mulighederne for at få LG’s afgørelse omgjort. Overblikket over økonomien i denne sag foreligger i næste uge.

Endelig kommer, at regionen kan forvente at modtage en andel af BIOS' konkursbo, hvilket tæller på plussiden i regnestykket.

Formand for præhospitaludvalget i Region Syddanmark Thyge Nielsen (V) ser frem til at få udeståenderne ud af verden:

- Det er dejligt, at vi nu har fået budgettet for Ambulance Syd på plads. Mens vi afventer afklaring på de sidste udeståender, vil vi nu koncentrere os om at sikre borgerne i Region Syddanmark en god ambulancedrift. Det har medarbejderne i Ambulance Syd og Responce indtil nu ydet en kæmpe indsats for, og det er jeg sikker på, at de også vil gøre fremadrettet.

Yderligere informationer:

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, telefon 25 33 09 82

1. næstformand Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, telefon 29 20 12 00

2. næstformand Thies Mathiasen (DF), Region Syddanmark, telefon 40 40 77 46

Udvalgsformand Thyge Nielsen (V), Præhospitaludvalget, Region Syddanmark, telefon 20 31 36 24

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V