Skip til primært indhold

Trængsel skævvrider Vestdanmark

Bilisterne spilder årligt millioner af timer på at sidde i kø på vejene. Men trængsel fører også til, at færre kan nå frem til arbejdspladserne i de største byer i Vestdanmark inden for en times kørsel.

Det bliver stadigt mere udfordrende at bo og leve i oplandet til de største byer. I takt med stigende trængsel er det for en stor del af de beskæftigede i Vestdanmark ikke længere er muligt at nå frem til arbejdet inden for en acceptabel rejsetid. I dag er den gennemsnitlige pendlingsafstand i Vestdanmark på næsten 22 km.

Det viser en ny analyse fra Region Syddanmark og Business Region Aarhus om trængselsbilleder i og omkring de 12 største byer i Vestdanmark, som Syddansk Mobilitetsråd drøftede på sit møde mandag. Analysen er en del af en serie analyser, der skal belyse sammenhænge og mobilitet i den jyske transportkorridor, der binder Skandinavien sammen med resten af Europa.

I Trekantområdets tre største byer kan 269.000 færre arbejdstagere nå frem til centrum af byerne, hvis de kører i trængselsperioden kl. 7.30 om morgenen sammenlignet med kl. 19.30, hvor der ikke er trængsel. Fx betyder morgentrængslen, at det ikke muligt at nå på arbejde i Fredericia midtby inden for en times kørsel, hvis man bor i Aarhus, Esbjerg og Svendborg. Og lægger man tallene for de 12 største vestdanske byer sammen, er rekrutteringsgrundlaget for virksomhederne helt op mod 638.000 færre personer, end hvis der ikke var trængsel*.

- Arbejdspladserne bliver i stigende grad centreret omkring de større byer, og derfor er det med til at skævvride muligheden for at bo, leve og arbejde overalt i landet, når trængslen bare stiger og stiger, siger Stephanie Lose (V), der er formand for Syddansk Mobilitetsråd og regionsrådsformand i Region Syddanmark.

For en del ligger smertegrænsen for den daglige pendling til arbejdet på en time hver vej. Derfor er det problematisk for virksomhederne, når arbejdstagerne kan køre færre kilometer på den samme tid, mener Bo Libergren (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

- I en situation med stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft går det ud over virksomhederne, at de ikke længere kan rekruttere fra et lige så stort opland som tidligere. Samtidig bliver danske varer dyrere i udlandet, når det tager længere tid at nå eksportmarkederne. Begge dele koster konkurrenceevne, og derfor er vi nødt til at have gjort noget ved mobiliteten i Vestdanmark, siger han.

Dobbelt problem

Problemet med trængsel er ikke kun af betydning for beskæftigede, der arbejder i de store byer. Det gælder også borgere, der bor i en større by, men arbejder udenfor denne. Bor man fx i centrum af Aarhus, kan man i trængselsperioder nå 79.000 færre arbejdspladser inden for en times kørsel sammenlignet med perioder uden trængsel. Og tager man de øvrige større vestdanske byer med – Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, Kolding, Vejle, Horsens, Herning, Silkeborg, Fredericia og Viborg – vokser det til 816.000*.

- Over 60 pct. af produktionsvirksomhederne ligger i Vestdanmark. Deres vigtigste ressource er kvalificerede medarbejdere, og når den radius, de kan tiltrække arbejdskraft fra, gradvist bliver mindre, så koster det hele Danmark dyrt, påpeger Claus Wistoft (V), der er formand for Business Region Aarhus og borgmester i Syddjurs Kommune.

Analysen ”Trængselsbilleder” kan downloades her.

*NB! Borgere, der ikke kan nå to eller flere byer, tælles med et tilsvarende antal gange, så der optræder gengangere i tallet.

Yderligere oplysninger:

Stephanie Lose (V), formand for Syddansk Mobilitetsråd, og regionsrådsformand i Region Syddanmark.
Bo Libergren (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.
Claus Wistoft (V), formand for Business Region Aarhus og borgmester i Syddjurs Kommune, tlf.: 20 16 54 14

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V