Skip til primært indhold

Tilbud på ny sengebygning i Aabenraa billigere end forventet

Region Syddanmarks innovationsudvalg indstillede i går, at entreprenørfirmaet 5E Byg får den store opgave med at bygge akutsygehuset i Aabenraa færdigt. Det handler primært om at bygge en ny sengebygning med 128 enkeltsengsstuer. Regionsrådet skal på regionsrådsmødet den 27. marts endeligt godkende, at 5E Byg får opgaven.

Udbygningen af sygehuset i Aabenraa til fuldudrustet akutsygehus for Sønderjylland er inddelt i to faser, hvor første fase er bygget færdigt og taget i brug i efteråret 2014. Region Syddanmark har netop holdt licitation på den såkaldte fase 2. Opgaven består primært i at bygge en ny sengebygning, men omfatter også en række ombygninger på det eksisterende sygehus og etableringen af parkeringspladser og en heliport.

Knap tre mio. kroner under budgettet

Oprindeligt blev fem hovedentreprenører indstillet til at byde på opgaven. I sidste ende valgte tre at komme med tilbud, og på baggrund af en evaluering ud fra kriteriet om det bedste forhold mellem pris og kvalitet har innovationsudvalget i går indstillet, at entreprenørfirmaet 5E Byg A/S får opgaven. Håndværkerudgifterne til opgaven er budgetteret til 432 mio. kr. Samlet set løber håndværkerudgifterne med 5E Bygs tilbud op i cirka 429 mio. kr. – altså knap 3 mio. kr. under det budgetterede.

Formanden for Region Syddanmarks innovationsudvalg, Karsten Uno Petersen (S), siger:
- Det er meget glædeligt, at håndværkerudgifterne til den sidste store udbygning af akutsygehuset i Aabenraa holder sig inden for budgettet – endda med en fin margin. Særligt set i lyset af, at vores rådgivere havde advaret os om, at licitationen kunne ende med en overskridelse af budgettet. Alle tre afgivne tilbud ligger meget tæt på hinanden, og det vidner om ensartede og troværdige priser. Derfor er vi i udvalget også helt trygge ved at indstille til regionsrådet, at det er 5E Byg, der får opgaven.

Samlet kvalitetsfondsprojekt til 1.398 mio. kroner

Det samlede budget for fase 2 er på 794 mio. kr., og udover udgifterne til håndværkere skal de resterende penge bruges på udgifter til rådgivning, apparatur, udstyr, vejrlig og kunst. Udbygning af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus er et kvalitetsfondsprojekt, der delvist er finansieret af penge fra staten. Samlet set er der afsat 1.398 mio. kr. til projektet.

Ifølge tidsplanen forventes fase 2 at være færdig senest medio 2021.

Det primære element i fase 2 på akutsygehuset i Aabenraa er den tre-fligede sengebygning i fire etager, som ses på tegningen. Den bygges oven på en muret base i to etagers højde, svarende til det eksisterende sygehus.

Det primære element i fase 2 på akutsygehuset i Aabenraa er den tre-fligede sengebygning i fire etager, som ses på tegningen. Den bygges oven på en muret base i to etagers højde, svarende til det eksisterende sygehus.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V