Skip til primært indhold

Region Syddanmark overvejer at ophæve aftale med Tolke Danmark

Region Syddanmark overvejer at ophæve en netop indgået kontrakt med Tolke Danmark om fremmedsprogstolkning. Baggrunden for overvejelserne er, at regionen i indkøringsperioden og efter driftsstart har oplevet, at Tolke Danmark ikke har opfyldt sine forpligtelser.

Efter et fællesudbud med landets øvrige fire regioner fik Tolke Danmark i efteråret 2016 tildelt kontrakten med fremmedsprogstolkning i Region Syddanmark med driftsstart den 1. februar 2017.

Da regionens sygehuse og praktiserende læger allerede i indkøringsperioden – og ikke mindst efter driftsstart - har oplevet store problemer med at få tolkeaftaler på plads, har regionen i dag meddelt Tolke Danmark, at regionen overvejer at ophæve den indgåede kontrakt. På sygehusene og hos de praktiserende læger har man således oplevet, at gennemførte tolkebestillinger ikke er blevet bekræftet af leverandøren, ligesom man allerede har oplevet at tolke i nogle tilfælde ikke er dukket op på aftalt tid og sted.

Økonomidirektør i Region Syddanmark Mogens Sehested Kristensen siger:

- For at kunne give en optimal behandling skal læge og patient selvfølgelig forstå, hvad hinanden siger. I de tilfælde hvor patienten ikke forstår dansk, skal vi kunne stole 100 procent på, at den tolk, der er bestilt, dukker op. Det er forbundet med ulejlighed for patienten og besvær for regionen at skulle aflyse samtaler og behandlinger, fordi tolken udebliver. Som tingene ser ud lige nu, er vi meget bekymrede for, om Tolke Danmark er i stand til at leve op til sine forpligtelser. Derfor overvejer vi at ophæve kontrakten, og det har vi meddelt Tolke Danmark.

74.000 tolkninger i 2017

Regionens sygehuse og praktiserende læger har fået besked om, at de i det omfang, der er muligt, indtil en eventuel ophævelse fortsat skal anvende Tolke Danmark som tolkeleverandør. De kan dog i de tilfælde, hvor Tolke Danmark ikke overholder kontrakten, henvende sig til andre leverandører.

Tolkeopgaven i Region Syddanmark omfatter alle opgaver inden for fremmedsprogstolkning på alle regionens sygehuse, i psykiatrien og hos privatpraktiserende læger og speciallæger. I 2017 forventes der gennemført 74.000 tolkninger – fordelt med cirka 31.000 teletolkninger og cirka 43.000 fremmødetolkninger. Det forventes, at tolkeydelsen i 2017 vil koste omkring 22 mio. kr. Kontrakten med Tolke Danmark løber frem til 30. september 2018. Tolke Danmark blev tildelt kontrakten, fordi selskabets tilbud indeholdt det bedste forhold mellem pris og kvalitet af de 14 tilbud, regionen fik ind. 

Region Syddanmark har tidligere haft et problematisk samarbejde med Tolke Danmark. I 2010 valgte regionen at melde tolkebureauet til politiet, fordi regionen havde mistanke om, at bureauet sendte regninger for tolkninger, som ikke havde fundet sted. Politiet valgte dog ikke at gå videre med sagen, og Region Syddanmark og Tolke Danmark indgik derfor et forlig. I forbindelse med det netop gennemførte fællesudbud var der i forhold til de udbudsretlige regler ikke mulighed for at lægge vægt på sådanne forhold, når hændelserne ligger så mange år tilbage.

Yderligere oplysninger

Økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen, Region Syddanmark, mobil 29 20 11 50

APPFWU02V