Skip til primært indhold

Region og SDU vil uddanne læger i Esbjerg

Det er svært at få læger til at slå sig ned i Vestjylland. Men hvis lægerne flytter dertil allerede under uddannelsen, er der større sandsynlighed for, at de bliver boende. Derfor foreslår Sydvestjysk Sygehus og Syddansk Universitet, at der oprettes en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg.

Region Syddanmark har de seneste år forsøgt sig med en række forskellige initiativer for at få flere læger til det sydvestjyske område – både praktiserende læger og sygehuslæger – uden at det for alvor har løst udfordringerne.

Nu ønsker regionen at tage andre midler i brug. Sydvestjysk Sygehus og Syddansk Universitet (SDU) vil i samarbejde oprette en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg som en del af SDU.

Kandidatdelen af lægestudiet er de sidste tre år af uddannelsen, og planen er at optage 30-50 studerende på den nye kandidatuddannelse om året, efter de har gjort deres bacheloruddannelse færdig i Odense.

Lægestuderende skal slå sig ned i området

Sundhedsministeriet har tidligere i år udgivet en lægedækningsrapport, hvor regeringens lægedækningsudvalg konkluderer, at det i højere grad er sociale eller familiemæssige relationer end jobbet, der har betydning for, hvor lægerne slår sig ned.

Erfaringer fra Aalborg peger i samme retning. Her blev der i 2010 oprettet en lægeuddannelse, og det har betydet, at 15 ud af 21 medicinske kandidater er blevet i landsdelen efter endt uddannelse.

Tanken med den nye kandidatuddannelse er derfor, at de lægestuderende skal slå sig ned i området, når de er i begyndelsen af 20’erne og endnu ikke er så fast etablerede. Så er der større sandsynlighed for, at de bliver boende efter endt uddannelse. Regionen skønner, at antallet af nye læger, der slår sig ned i Esbjerg-området hvert år, vil stige med 18-30, hvis den nye uddannelse bliver en realitet.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over det vestjyske forslag:

- Det er en rigtig interessant tanke, at vi i stedet for at bruge en masse ressourcer på at få læger til at flytte til Vestjylland, vender det hele på hovedet og flytter lægeuddannelsen til Vestjylland. Vi har en stor udfordring med at få læger til landsdelen, så hvis dette tiltag kan få lægerne til at slå sig ned i området, så hilser jeg det meget velkomment. Samtidig vil jeg også gerne rose Sydvestjysk Sygehus og SDU for sammen at have tænkt disse tanker. Landets fire største byer har en medicinuddannelse, så det vil være naturligt, at en udvidelse sker i Esbjerg, som er landets femte største by.

Ministerier skal bakke op om uddannelsen

Planen kan dog kun blive til virkelighed, hvis Sundhedsministeriet og Uddannelsesministeriet bakker op om kandidatuddannelsen og er indstillet på at øge optaget på SDU’s medicinstudie med 50 studerende årligt.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og rektor ved SDU Henrik Dam har derfor netop sendt et brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby og uddannelsesminister Søren Pind, hvor de opfordrer ministrene til at bakke op om forslaget.  

De studerende kommer tættere på klinikken

Det er tanken, at den nye kandidatuddannelse skal tilføres en ekstra dimension, så den bliver mere praksisnær. En stor del af undervisningen kommer derfor til at foregå på selve sygehuset, så de studerende tidligt bliver inddraget i behandlingen af patienterne.

Rektor ved SDU, Henrik Dam, siger:

- Jeg ser mange perspektiver i den nye uddannelse i Esbjerg – først og fremmest at de studerende kommer til at have en tæt kontakt til sygehuset, lægerne og den hverdag, de fremover kommer til at arbejde i. Det betyder, at overgangen fra studerende til læge ikke bliver så brat. Sydvestjysk Sygehus tilbyder allerede en lægelig efteruddannelse på højt niveau til yngre læger, så vi har meget tillid til, at de også vil kunne løfte denne opgave.

De første læger uddannet i 2024-25

Hvis ministrene siger ja til lægeuddannelsen i Esbjerg og samtidig øger optaget på lægestudiet i Odense med 50 studerende i efteråret 2018, vil de første kandidatstuderende begynde i Esbjerg i 2021. Først da vil de have gennemført bachelor-delen i Odense, som tager tre år. Det betyder, at de første læger vil være færdiguddannet i 2024-25 – og forhåbentlig slå sig ned i Esbjerg.   

Fakta

Det er i dag muligt at læse til læge i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

På Sydvestjysk Sygehus tilbyder de efteruddannelse til yngre læger på alle niveauer i den lægelige specialisering. I 2017 fik en af sygehusets uddannelsesansvarlige overlæger Lægeforeningens hæderspris for sin indsats i efteruddannelse af læger under den kliniske basisuddannelse (KBU).

Yderligere informationer

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, mobil 25 33 09 82

Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet, mobil 21 26 16 70

Administrerende sygehusdirektør Per Busk, Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark, mobil 21 72 66 87

Lægelig direktør Alan Christian Kimper-Karl, Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark, mobil 23 83 52 44

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V