Skip til primært indhold

Fund af chloridazon i drikkevandet overrasker ikke

Allerede sidste år advarede Region Syddanmark om fund af det nu forbudte stof chloridazon i drikkevandet. Stoffet blev frem til 1996 anvendt i sprøjtemidler til roer, rødbeder og løg.

Region Syddanmark opfordrer til en bedre kontrol med pesticid-resten chloridazon i drikkevandsboringer over hele landet.

- Allerede sidste år opfordrede vi til, at chloridazon bør indgå som et de stoffer, vandværkerne løbende skal kontrollere for, så vi fortsat kan være trygge ved vores fælles drikkevand, siger Preben Jensen (V), der er næstformand i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark.

I 2016 gennemførte regionen analyser af chloridazon-indholdet på 87 forskellige lokaliteter med drikkevandsinteresser, og her viste det sig, at der blev fundet rester af chloridazon i lidt over halvdelen af prøverne. I hele 44 procent af målingerne overskred fundet af chloridazon grænseværdierne for godt drikkevand.

Chloridazon blev forbudt som sprøjtemiddel mod ukrudt i 1996 efter at have været benyttet som det primære ukrudtsmiddel i produktionen af roer, rødbeder og løg siden 1964.

Fundet af chloridazon er hyppigst sket i umiddelbar nærhed af maskinstationer, i korn- og foderstofvirksomheder og i landbruget.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V